prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 8. – 9. ročník

cyklus lekcí v délce 18 VH

Žáci se během programu dozvídají o minulosti krajiny díky muzejním sbírkám a výpovědím pamětníků. Identifikují nedávné změny krajiny – ústup přírodních ploch výstavbě a neodpovědné hospodaření s  půdou na polích. Zjišťují, co bylo na místech, kudy dnes procházíme, před desítkami let a jak lze aktivně přispět k  připomenutí minulosti, nebo k obnově některých krajinných prvků. Žáci zkoumají minulost vlastní rodiny, diskutují o dopadech stěhování do měst a jejich okolí na krajinu. Žáci v  programu pracují ve skupinách, učí se orientovat v  mapě a v  terénu, pracují s  digitálními mapovými pomůckami.

Navrhují výzkumné otázky a trasu pro výlet do venkovské a suburbánní krajiny, kde provádějí badatelské úkoly. Fotografují a natáčí materiál pro reportáž a připravují prezentaci návrhů na změny ve veřejném prostoru. Podílejí se na tvorbě kritérií, podle kterých práci svých spolužáků hodnotí.

Program se skládá z lekcí:

 • Kořeny naší rodiny – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Polní cestou – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Výlet do minulosti – 4 vyučovací hodiny, v terénu
 • Pole patří všem – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Reportáže a kritéria – 1 vyučovací hodiny, ve škole
 • Reportáže z výletu do minulosti – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Teenageři a změny v obci – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Překvapte svou obec – 4 vyučovací hodiny, ve škole i v terénu

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Proměny krajiny – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Proměny krajiny ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Proměny krajiny – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Proměny krajiny

4.2 Pretest

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.3 Pocitová mapa

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.4 Domácí úkol

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5 Audio seznam a přepisy

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5a Čolci na Fialce (Dalibor André) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5b Koroptve a bažanti (Hana Dobrovodská) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5c O prarodičích ze Strašína (Marie Kheilová) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5d S kravičkama orat (Jaroslav Holý) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5e Starý selský rod (Bohumil Řehák) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.5f Kovárna, kráva a pole (Miloslava Tichá) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.5g Pást bosi husy (Oldřich Schreiber) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.5h Koroptve (Dalibor André) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.5i Sedláci ze Smetanky (Jindřich Halaš) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.5j Pasení koz (Jan Petříček) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.5k Cesta do školy (Miloslava Tichá) – AUDIO příloha ke stažení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Výlet do minulosti)

4.6 Sebehodnocení

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.7a Prezentace Proměny úvod

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.7b Prezentace Proměny Život na poli

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.8 Vývoj krajiny

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

a

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.9 Polní cesty a život v polích

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.10a Pacov historie

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.10b Pacov vzpomínky a fotografie

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.10c Pacov cesty a mapy

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.10d Pacov hřbitov otázky

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.10e Pacov dnes

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.11 Polem kolem nás

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.12 Tabulka skupiny

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.13 Rodokmeny

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 4 (Pole patří všem)

4.14 Pojmy diskuse Jak se nevrátit

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 4 (Pole patří všem)

4.15 Kolektivizace

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 4 (Pole patří všem)

4.16 Prezentace Proměny video

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.17 Videa

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny) a č. 2 (Polní cestou)

4. 17a Video Proměny krajiny

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 1 (Kořeny naší rodiny)

4.17b Video Pole bez života

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.17c Video Historie Pacova od třicetileté války 

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.17d Video Dětství na venkově před 70 lety

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.17e Video Současnost Pacova – moderní hřiště 

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.17f Video Ryby do návesních nádrží

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4. 17g Video Tisíce motýlů

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.18 Propaganda tisk

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 4 (Pole patří všem)

4.19 Hodnocení videoreportáže

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.20 Reportáž storyboard

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.21 Návod na tvorbu videí

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)
 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.22 Příklady realizací

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

a

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.23 Říčanský uličník 

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

a

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.24 Překvapte scénář

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.25 Hodnocení Překvapte

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 2 (Překvapte svou obec)

4.26 Hlasování

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 2 (Překvapte svou obec)

4.27 Reflexe Překvapte

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 2 (Překvapte svou obec)

4.28 Přehled témat a míst pro hodnocení

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.29 Posttest

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 2 (Překvapte svou obec)

4.30 Desky portfolio

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.31 Sebehodnocení příprava výzkumu tisk

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 2 (Polní cestou)

4.32 Návody terén

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.33 Reflexe výlet do minulosti

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

4.34 Sebehodnocení videoreportáž

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 5 (Reportáže a kritéria)

4.35 Dobové fotografie

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

4.36 Prezentace Proměny Překvapte

 • Tematický blok (Kroky ke změně) č. 2
 • Téma č. 1 (Teenageři a změny)

Řešení PL

5.1 Pacov hřbitov otázky a odpovědi

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 3 (Výlet do minulosti)

5.2 Kolektivizace odpovědi

 • Tematický blok (Výprava do minulosti) č. 1
 • Téma č. 4 (Pole patří všem

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.