prostor pro moderní vzdělávání

Představujeme vám tým Muzea Říčany

halas-medailonek

MGR. JAKUB HALAŠ

ředitel, přírodovědec

e:   jakub.halas@muzeum.ricany.cz
t: 604 240 060

V našem muzeu pracuje stabilní tým velmi kvalifikovaných, schopných a motivovaných lidí. 

Nechodíme do tuctové práce, jsme nadšený kolektiv, pro který je výzva podporovat učitele, strhávat děti k objevování nebo vymýšlet nová řešení popularizace a interpretace vědy. 

Věřím, že má smysl v muzeu podporovat moderní vzdělávací trendy a šířit mezi pedagogy nové vzdělávací metody.“ 

Je předsedou Geologické komise Asociace muzeí a galerií ČR.

Medailonky-adela-200

MGA. ADÉLA VENEROVÁ

popularizátorka, koordinátorka rozvoje tvořivé hry, 
zástupkyně ředitele
   
e:   adela.venerova@muzeum.ricany.cz
t: 605 878 003

Vede realizační týmy vzdělávacích projektů, připravuje žádosti o dotace a je odpovědná za administraci realizovaných projektů.

Rukama jí projde většina podkladů od odborníků, které upravuje tak, aby byly atraktivní pro návštěvníky. Koordinuje rozvoj metody tvořivé hry – přípravu a realizaci workshopů pro pedagogy, výukových programů a dalších aktivit.

Pokud budete chtít pro tvořivou hru využít šablony, ráda vám s tím pomohu. Projekty, dotace, finanční čerpání, marketing a propagace, to je taková moje tvořivá hra!


edita-bila

ING. EDITA JEŽKOVÁ

koordinátorka vzdělávacích aktivit, lektorka

e:   edita.jezkova@muzeum.ricany.cz
t: 605 169 533

Koordinuje vzdělávání pedagogů ZŠ, výukové programy a dílny pro žáky ZŠ i MŠ.  Jako lektorka se zaměřuje na metody výuky venku a využívání školních zahrad. Má zkušenosti jako mentorka pedagogů ZŠ při zavádění metody badatelsky orientované výuky do praxe. Je členkou výkonného výboru Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Kontaktujte mě, pokud máte zájem o výukový program nebo návštěvu výstavy se školou, seminář pro pedagogy, letní kurzy a příměstské tábory.“ 

Medailonky15

RNDr. JANA ŠVANDOVÁ, Ph.D.

koordinátorka akcí, komunikace s veřejností,
geoložka a lektorka geologických programů

e:   jana.svandova@muzeum.ricany.cz
t: 722 074 782

Jejím hlavním a zároveň nejoblíbenějším pracovištěm je geopark, jehož správu a provoz má na starost. Tady žákům, pedagogům a veřejnosti s nadšením odhaluje taje hornin, minerálů, vyhynulých živočichů i různých geologických fenoménů a prakticky každého návštěvníka přesvědčí, že neživá příroda není žádná nuda.

Koordinuje akce pro veřejnost a ráda se s vámi (nejen) na sociálních sítích dělí o to, co se v muzeu právě děje.

Možnost podělit se o zajímavosti z geologie, to je moje srdeční záležitost.“ 

Jako členka České astronomické společnosti se ráda zabývá také astronomií a kosmonautikou. Je autorkou Astrostezky Říčany a Dobyvatelů vesmíru.

MGR. RADEK HOLODŇÁK

Historik, antropolog, správce sbírek. Má na starosti depozitář muzea, kde zpracovává a eviduje staré i nově získané sbírkové předměty a muzejní knihy. Zabývá se regionální historií, popularizací sbírkového fondu, psaním článků, přípravou osvětových akcí a je vám k dispozici, budete-li chtít v našem muzeu provádět badatelský výzkum.

Snažím se hledat způsoby, jak zpřístupňovat sbírkové předměty i muzejní práci obecně široké veřejnosti.“ 

ING. ALŽBĚTA MACKOVÁ

lektorka přírodovědných a řemeslných programů, finanční manažerka

e:   alzbeta.mackova@muzeum.ricany.cz

Vede výukové programy polytechnické i přírodovědné, včetně workshopů tvořivé hry pro paní učitelky. Provází pedagogy na cestě proměny školkové zahrady k zahradě s tvořivou hrou a EVVO. Pečuje o finance vzdělávacích projektů.

Ráda pěstuju zeleninu a ovoce, chodím do přírody a s dětmi peču.“ 

 

sidon

MGR. CAROLINA SIDON

výtvarnice, lektorka a metodička

e:   carolina.sidon@muzeum.ricany.cz

Věnuje se podpoře a vzdělávání pedagogů v oblasti tvořivé hry, výtvarných činností a polytechnického vzdělávání. Dlouhodobě se zajímá o předškolní vzdělávání a téma rozvoje tvořivého myšlení, práce s nástroji a přírodními materiály.

Ráda vytvářím prostor pro tvoření a objevování, kdy vznikají nové nápady, přichází nadšení z úspěchu a prožitek z ruční práce.

Působí také jako učitelka dějin umění v Lauderových školách v Praze.

cihakova

MGR. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ

přírodovědkyně, metodička a lektorka

e:   katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
t:  607 082 356

Pracuje jako metodička programů a věnuje se vzdělávání pedagogů ZŠ. Vede sebe i ostatní k učení o místě a v souvislostech, o klimatu, budoucnosti a udržitelnosti. Badatelské učení v přírodě vnáší také do materiálů Regionální učebnice Říčansko.

Ráda učím o přírodě venku, kde můžu s dětmi pozorovat všechno naživo a pátrat po souvislostech.“ 

Koordinuje revize RVP oboru Přírodopis v Národním pedagogickém institutu ČR. Učí přírodopis na ZŠ Světice, aby nevypadla ze školní reality.

Medailonky10

MGR. PETRA SKŘIVÁNKOVÁ

lektorka tvořivé hry a řemeslných programů

e:   petra.skrivankova@muzeum.ricany.cz
t: 737 764 407

Vede workshopy tvořivé hry pro pedagogy a poskytuje individuální podporu při zavádění této metody do praxe. Vytváří originální didaktické pomůcky pro polytechnickou výchovu v MŠ. Realizuje řemeslné programy, tábory a dílny pro všechny věkové kategorie – od tříletých dětí až po dospělé.

„Baví mě tvořit a ještě víc mě baví sledovat, jak se tvořivost díky našim programům probouzí v dětech i dospělých.“ 

Medailonky2

MGR. JANA KREIDLOVÁ

lektorka přírodovědných
a řemeslných programů, přírodovědkyně 

e:   jana.kreidlova@muzeum.ricany.cz
t: 702 217 481

Připravuje a realizuje výukové programy i projektové dny pro školy. Vede přírodovědný kroužek pro mladší školáky a v létě přírodovědné tábory. Koordinuje ekoporadnu pro veřejnost.

          „S dětmi venku zapojujeme všechny smysly. Příroda má spoustu vůní                   a odstínů barev, které čekají na objevení.“ 

Je pro ni smysluplné provázet děti okolím Říčan a podporovat jejich vztah k živé   i neživé přírodě. Je nadšená z každé breberky, kterou s dětmi objeví. Na Říčanské hájovně seznamuje děti s životem na souši i pod vodou. 

MGR. EVA SOSNOVCOVÁ

Když uvidíte po Říčanech a okolí plakát muzea nebo program akcí, pokud držíte v ruce některou z našich publikací, už víte, kdo je dělal.

Pokud jste pedagog, pravděpodobně jste drželi v ruce naši příručku, sborník nebo metodiku, to je také má práce. 

Design není to, jak věci vypadají. Design je to, jak fungují.“ Steve Jobs

MGR. RENATA SKALOŠOVÁ

lektorka, dokumentátorka, jazyková korektorka

e:   renata.skalosova@muzeum.ricany.cz

Věnuje se orální historii regionu a popularizaci historie. Vede výukové programy s důrazem na místně ukotvené učení a doprovodné programy k výstavám. Dbá o jazykovou správnost materiálů, které pro vás v muzeu připravujeme. Koordinuje pravidelné příspěvky do Říčanského kurýra.

O zdejší historii jsem se začala zajímat po nastěhování do Říčan, abych víc porozuměla místu, které jsme si s rodinou vybrali. A je to stále velké dobrodružství! Pamětníků se ptám, jak vypadaly Říčany a jejich dětství. To, co se dozvídám, se pokouším předávat dál – je skvělé, když vás čas od času i teenageři poslouchají se zatajeným dechem.“

Spolupracuje také na mapování vzpomínek pamětníků ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. 

Medailonky6

MGR. JANA VÉGHOVÁ

lektorka řemeslných programů a výtvarnice výstav

e:   jana.veghova@muzeum.ricany.cz

Předává dětem a dospělým dovednosti z tradičních řemesel i nové moderní postupy. 

Zaměřuji se na práci s přírodním materiálem.“ 

Jako člověk devatera řemesel je nepostradatelná při tvorbě výstav.

Medailonky3

MGR. MARIE TVRDOŇOVÁ​

lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e:   marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz

Připravuje a lektoruje programy k výstavám a další výukové programy pro školy, potkáte se s ní i na akcích pro veřejnost. Podílí se na komunikaci s veřejností a jazykových korekturách muzejních materiálů. Zajímá ji tematika udržitelné spotřeby a welfare domácích zvířat.

Zvu vás do facebookové skupiny S dětmi venku na Říčansku, kde najdete spoustu tipů, kam vyrazit do přírody a co zajímavého tam podniknout.“

MGR. MICHAELA ČEŠKOVÁ Ph.D.

lektorka přírodovědných a řemeslných programů

e: michaela.ceskova@muzeum.ricany.cz

V muzeu učí přírodovědné, ale i řemeslné programy a skrze zážitky a aktivní učení vede děti k poznání přírody.

Můžete mě potkat, jak s dětmi lovíme drobnou havěť v rybníce, nebo sbíráme rostlinný materiál, abychom jej pak mohli pozorovat pod mikroskopem, nebo jak šetrně obracíme v lese ztrouchnivělé dřevo, abychom spatřili stonožku.

Ráda dětem předávám své zkušenosti s přírodou, zejména s kytičkami, a to nejlépe přímo v terénu.

Ve svém volném čase se aktivně věnuji skautingu jako vedoucí družiny benjamínků. Do práce mne často potkáte dojíždět na kole, nebo vlakem a pěšky, protože je to podle mne nejjednodušší a k přírodě šetrný způsob.

ING. LENKA WERNEROVÁ​

správa Říčanské hájovny

e: lenka.wernerova@muzeum.ricany.cz

t:  722 074 772

 

Spravuje Říčanskou hájovnu, pečuje o zeleň v Geoparku Říčany, na zahradě muzea i na Dvorku. A pokud si objednáte něco z našeho e-shopu, vaše objednávka s nejvyšší pravděpodobností projde jejíma rukama.

” Je pro mě potěšením dělat práci, která je vidět, a ještě více mě těší být součástí skvělého muzejního kolektivu!”

MGR. Klára Pilíková

lektorka řemeslných programů

e:   klara.pilikova@muzeum.ricany.cz

V muzeu pracuje jako lektorka řemeslných programů, doprovodných programů k výstavám a v létě řemeslných táborů.

Mam ráda tradice a řemesla, oboje ráda propojuji a baví mě na toto téma tvořit nejenom s dětmi“ 


remora-sans-w2-medium-webfont

MGR. Eliška Hlízová

mateřská dovolená