prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceProgramy Hands on

Přínosy pro žáka:

  • Učit se venku je zábava.
  • Tvoříme, diskutujeme a bádáme společně.
  • Poznávám místo, kde žiju. 
  • Co zažiju, to si lépe zapamatuju.

Přínosy pro učitele:

  • Stáhnu si zdarma celý program nebo  využiju jen vybrané lekce či jednotlivé výukové materiály.
  • Naplňuju cíle RVP a rozvíjím kompetence žáka pro reálný život.
  • Programy byly vytvořené s učiteli a otestované s žáky.
EU OP VVV MSMT Angl

Programy byly vytvořeny během projektu Hands On Muzeum CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008252. 

Veškeré použité fotografie a videa v programech jsou použity v  souladu s  GDPR.

Programy ke stažení včetně příloh:

Každý program se skládá z cyklu lekcí v celkové délce minimálně 16 vyučovacích hodin. Vybrané jednotlivé části z těchto programů najdete v sekci lekce, vybrané materiály (prezentace, pracovní listy, mapy apod.) najdete v sekci výukové materiály.   V obou sekcích je možné filtrovat   podle   tématu a  cílové   skupiny.

Tvoř a hraj si – program pro MŠ

Při tvoření malých dětí je důležitý proces tvorby, nikoli samotný výsledek. Děti mohou dělat chyby a učit se z nich.

Pod našimi okny – program pro 1. – 2. ročník

Lidé v  minulosti žili soběstačně, obklopeni zvířaty a přírodou. V  dnešní době mohou některé tradiční postupy a chování obohatit náš život.

Lovci a sběrači – program pro 3. – 5. ročník

Pravěký člověk byl závislý na přírodních zdrojích ve svém okolí. Jídlo si musel sám najít, ulovit nebo vypěstovat, vše, co potřeboval k životu, si sám vyráběl. Zvládl bys to dnes i ty?

Od hradu dále – program pro 3. ­– 5. ročník

Poznávání způsobu života v minulosti nám umožňuje podívat se na kvalitu života v  současnosti.  Jak se změnilo město, struktura společnosti i hospodaření člověka v  přírodě?  

Kameny ožívají – program pro 3. – 5. ročník

V horninách kolem nás nacházíme záznamy toho, co se v minulosti odehrálo v oblasti živé i neživé přírody. Jaké stopy po naší existenci najdou budoucí generace?

Živly – program pro 3. – 5. ročník

Krajinu a živé organismy ovlivňují čtyři živly. Jedním z živlů je voda, která vstupuje do  našich každodenních životů. Voda je cenný zdroj, měli bychom ji rozumně využívat a chránit před znečištěním.

Cestou ze školy – program pro 3. – 5. ročník

Město i jeho okolí bylo dlouho hlavně zemědělské. Naši rodiče a prarodiče jsou pro nás nejbližšími pamětníky nedávných změn krajiny – ústupu přírodních ploch výstavbě.

Tvoř a poznávej – 1. stupeň ZŠ (program přizpůsobený pro žáky se SVP)

Program představuje zážitkovou formou tradiční řemesla. Žáci objevují, která řemesla umožňují lidem v dnešní době větší soběstačnost.

Středověk v Říčanech – program pro 6. ­– 7. ročník

Poznávání způsobu života v minulosti nám umožňuje podívat se na kvalitu života v současnosti. Ve středověku byly centrem života Říčan hrad a kostel. Z hradu se dochovala jen zřícenina; kostel slouží dodnes, ale má jiný význam. Jaké instituce dnes plní role, které ve středověku příslušely hradu a kostelu?

Ornamenty – program pro 6. – 7. ročník

Ornament můžeme rozpoznat v  přírodě i v  lidské kultuře. Existuje v  prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace? 

Hravá geologie – program pro 8. ­– 9. ročník

Horniny a minerály jsou součástí přírody, vznikají a zanikají. Lidé je využívají a někdy mění vzhled krajiny.   

Přírodní katastrofy – program pro 8. ­– 9. ročník

Přírodní katastrofa nás může potkat kdykoliv, je dobré vědět, jak se v takovém případě zachovat, případně jak rozpoznat blížící se nebezpečí. Některým katastrofám, zaviněným člověkem, lze předcházet. 

Sochy a prostorová tvorba – program pro 8. ­– 9. ročník

Prostorová tvorba zahrnuje práci s různými druhy materiálů, manipulace s objekty a tvorbu soch. Autor musí uvažovat nad umístěním objektu, volit vhodné prostředky a způsoby intervence například do veřejného prostoru. Nejen umělec se může vyjadřovat prostorovou tvorbou a vnímat její působení v krajině.

Proměny krajiny – program pro 8. ­– 9. ročník

Ze zastavěné,  přehnojené a neudržované krajiny mizí ohrožené druhy rostlin a  živočichů (především motýli). Objevují se snahy o obnovu některých krajinných prvků, do kterých se můžeme zapojit i my.

Programy s doprovodnými materiály, jejichž autorem je Muzeum Říčany, jsou vytvořeny v licenci  Creative Commons.
Uveďte původ. Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .