prostor pro moderní vzdělávání

Workshopy a podpora pro učitele

To hlavní pro mě bylo sdílení,
komunikace a vzájemná inspirace.
ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelů

Workshopy a podpora pro učitele

Objednejte workshopy pro celou sborovnu nebo skupinu pedagogů:

Témata workshopů a jejich barevné rozlišení:

Učení pro reálný život

Učení venku

Tvořivá hra

odborné tematické cykly

A

 – akreditace DVPP

Učení venku

Jak učit badatelsky o přírodě

ve škole

A

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 10 000 Kč

Představení principů a možností využití metody  Badatelsky  orientované výuky.  Metoda rozvíjí kompetence k učení, schopnost klást vlastní otázky a hledat řešení, interpretovat výsledky a učit se chybou.

lektorka: Kateřina Čiháková, Edita Ježková

Objednejte si do školy:
Cena: 10 000 Kč + doprava 
(10 až 20 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny.

Učení venku

Jak využít školní zahradu ve výuce

ve škole

A

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ
Cena: 10 000 Kč

Workshop se zaměřuje na tři témata – přínosy výuky venku, proměny školních zahrad a didaktické metody pro výuku ve školní zahradě. 

lektorka: Edita Ježková, Kateřina Čiháková

Objednejte si do školy:
Cena: 10 000 Kč + doprava
(10 až 20 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny.

Učení venku

Jak učit o neživé přírodě

v geoparku (i škole)

A

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ
Cena: 10 000 Kč

Ukážeme, jak učit o neživé přírodě zábavně. Představíme prostředí geoparku a jeho využití ve výuce, vyzkoušíte si metody vhodné pro realizaci ve škole.

lektorka: Jana  Švandová, Jakub Halaš

Objednejte si pro svou školu:
Cena: 10 000 Kč 
(10 až 20 účastníků)

Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny, jednu část realizovat ve škole.

Tvořivá hra

Učení venku

Učíme v zahradě matematiku a češtinu

ve škole

A

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ
Cena: 10 000 Kč

lektorka:  Edita Ježková, Jana Kreidlová

Objednejte si do školy:
Cena: 10 000 Kč + doprava
(10 až 20 účastníků)

Délka: 8 vyučovacích hodin. Lze rozdělit na 4+4 vyučovací hodiny.

 

Učení venku

Jarní a Letní škola pro učitele

v geoparku, hájovně

A

Termín: 22. až 23. 4. a 18. až 20. 7. 2023
Pro koho:  pedagogové ZŠ,  studenti VŠ, lektoři neformálního vzdělávání

Přijeďte k nám do krásného prostředí geoparku a hájovny načerpat inspiraci do výuky, potkat se s aktivními pedagogy z jiných škol a nasdílet zkušenosti z výuky. Společně budeme objevovat, jak učit venku v reálném prostředí. Ukážeme si vhodné pomůcky a metody výuky, aktivity si vyzkoušíte na vlastní kůži. 

Učení pro reálný život

Jak aktivizovat žáky

ve škole

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 500 Kč + doprava 

Jak zvýšit motivaci žáka k učení? Představíme volně dostupné digitální pomůcky a lekce z webu Regionální učebnice Říčansko, které využijete k aktivizaci.

lektoři: Kateřina Čiháková, Edita Ježková, Jakub Halaš

Objednejte si do školy:
Cena: 1 500 Kč + doprava
Délka: 2 vyučovací hodiny
(10 až 25 účastníků)

Učení pro reálný život

Učíme pro reálný život

ve škole

A

Termíny: Na objednávku do školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy?

Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností. Materiály se využívají v různých předmětech, ale učíme v souvislostech.

lektoři: Kateřina Čiháková, Edita Ježková, Jakub Halaš

Objednejte si do školy:
Délka: 4 vyučovací hodiny
(10 až 25 účastníků)

Učení pro reálný život

Sdílíme zdroje pro výuku

ve škole

Termín: Na objednávku školy
Pro koho: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 500 Kč + doprava 

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

lektoři: Kateřina Čiháková, Edita Ježková, Jakub Halaš

Objednejte si do školy:
Cena: 1 500 Kč + doprava
Délka: 2 vyučovací hodiny
(10 až 25 účastníků)

Tvořivá hra

Úvod do tvořivé hry

ve školce / škole

A

Termín: Na objednávku do školy / školky
nebo na objednávku do MŠ.
Pro koho: MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Seznámíme se se základními myšlenkami a pravidly tvořivé hry, vyzkoušíme tvoření s  přírodními materiály a nástroji, které jsou vhodné pro práci s dětmi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Tvořivá hra

Práce s nástroji v MŠ

ve školce

A

Termíny: 17. 4. 2023 nebo na objednávku do školky
nebo na objednávku do MŠ.
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Představíme nástroje vhodné pro práci s  dětmi (např. pilka, škrabka, nůž…), bezpečnostní pravidla pro jejich používání. Seznámíme se  s  tím, jak připravit prostředí třídy nebo zahrady pro práci s  nástroji. Práci s  nástroji si každý účastník také vyzkouší.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Tvořivá hra

Zavedení tvořivé hry do praxe

ve školce

A

Termíny: Na objednávku do školky
nebo na objednávku do MŠ.
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Navazuje volně na Úvod do tvořivé hry. Ukážeme, jak tvořivou hru zavádět do praxe, jak upravit prostředí třídy, co si obstarat, jak si stanovovat cíle jednotlivých aktivit, jak vést reflektivní dialog s dětmi.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Tvořivá hra

Tvořivá hra v zahradě

ve školce / škole

A

Termíny: 25. 4. 2023 nebo na objednávku do školky / školy
Pro koho: MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Seznámíme vás s metodou tvořivé hry a jejím využíváním v zahradě. Inspirujte se příklady dobré praxe a navrhněte si s naší podporou drobné proměny vlastní zahrady, se kterými nemusíte čekat na zahradní architekty.

lektorky: Alžběta Macková, Petra Skřivánková, Carolina Sidon

Tvořivá hra

Rozvoj tvořivosti dětí

ve školce

A

Termíny: 6. 3. 2023
nebo na objednávku do MŠ.
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Tvořivost není jen talent, ale také dovednost a způsob myšlení. Na workshopu si zkusíme několik aktivit, které nám ukáží, jak tvořivost trénovat a rozvíjet.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Tvořivá hra

Sdílíme dobrou praxi Tvořivé hry

ve školce / online

A

Termíny: Na objednávku do školky
nebo na objednávku do MŠ.
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD
Cena: 150,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Budeme sdílet dobrou praxi, představíme si, co se daří a jaké tipy a rady bychom chtěli posílat dále. Na sdílení je možné konzultovat dotazy týkající se polytechnického vzdělávání či organizovat setkání jako supervizi k praxi tvořivé hry ve vaší MŠ.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Tvořivá hra

Tvořivá hra – nástroje a tipy z praxe

ONLINE

Termín:  záznam na eshopu
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD, rodiče
Cena: 150 Kč

Představíme nástroje, které lze používat při tvořivých činnostech s děti v mateřské škole i doma, a ukážeme vám, jak s nimi děti mohou bezpečně samy pracovat. Těšit se můžete na pilku, vrtačku, nože, škrabky, jehly na šití, rašple a další nástroje. Nahlédneme společně do mateřských škol, kde děti již několik let s nástroji pracují.

lektorka: Petra Skřivánková

Tvořivá hra

Tvořivá hra – principy

ONLINE

Termín: záznam na eshopu
Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD, rodiče
Cena: 150 Kč

Představíme základní pilíře metody tvořivé hry a její pravidla. Seznámíme vás s nástroji, které používáme při tvoření s dětmi v mateřských školách a které snadno mohou používat i děti doma. Podělíme se o tipy a triky z praxe, které vám umožní tvořit s dětmi bez šablon, bez stresu, s přírodními materiály a běžnými nástroji.

lektorky: Carolina Sidon

Tvořivá hra

Letní škola inspirací pro polytechnické vzdělávání

Říčanská hájovna

A

Termín: 17. – 19. července 2023

Pro koho: MŠ, vychovatelé ŠD, lektoři organizací neformálního vzdělávání
Cena: 2 800 Kč/účastník (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo za jeden den – 1 200 Kč (pondělí, úterý) a 800 Kč (středa)

Nocleh: Na Říčanské hájovně ve vlastním spacáku.

První den vám představíme novou metodu tvořivé hry, která vás provede didaktikou řemeslných a polytechnických činností v mateřské škole. Společně budeme pracovat s nástroji a přírodními materiály. V druhém dni se můžete těšit na inspiraci z tvořivých zahrad. Dagmar Krčilová z MŠ Řestoky přijede povídat o programu začít spolu a jeho propojení s Tvořivou hrou. Ve středu bude program probíhat ve Tvořišti Muzea Říčany. Budeme propojovat EVVO a tvořivou hru, hledat možnosti pro vylepšení dílenských koutků a sdílet nápady a inspiraci. Pokud s tvořivou hrou začínáte, je vhodné absolvovat všechny 3 dny. Pokud jste již prošli úvodním workshopem a prací s nástroji, ale chcete se dále inspirovat, bude pro vás ideální se zúčastnit v úterý a středu.

lektorky: Petra Skřivánková, Carolina Sidon, Alžběta Macková

Kontakt: Adéla Venerová; adela.venerova@muzeum.ricany.cz

t: 605 878 003

Ke stažení: vše podrobně zde v pdf

Mentoring

Mentoring a odborník ve výuce

ve škole

Zaujalo vás některé z témat a chtěli byste ho zavést do praxe? Nejefektivnější formou je individuální podpora. 

Nabízíme vám mentorskou podporu formou „Ukážu - zopakuj“. Přijedeme do vaší školy nebo školky a předvedeme vybranou aktivitu přímo na vašich dětech. Společně si před a po aktivitě rozebereme její cíle a metody práce lektora. Připravíme vás na další aktivitu, kterou podle tohoto vzoru povedete příště sami. Přijedeme, domluvíme se, v čem potřebujete podpořit a co máme pozorovat, budeme s vámi a po skončení aktivity vám dáme zpětnou vazbu. Tento cyklus může proběhnout jednorázově nebo tolikrát, kolikrát budete potřebovat 

Termín a cena: dle domluvy

odborné tematické cykly

Cyklus výtvarných lekcí

ve škole / v muzeu

A

Termín: Na objednávku
Pro koho: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času

Cena: 1500,- Kč/účastník (min. 10 účastníků) + cestovné

Výuka probíhá formou 5 workshopů v délce 2 vyučovacích hodin, celkem 10 vyučovacích hodin. Účastníci se seznámí s výtvarnými technikami, prací s výtvarným materiálem a vhodnými nástroji. Na každém workshopu si techniky vyzkouší a prohloubí své dovednosti v oblasti práce s barvami, výtvarným materiálem a technickými postupy.

lektorka: Carolina Sidon

Co o workshopech říkají učitelé:

„Díky společnosti skvělých lidí jsem vždycky z  kurzu odcházela s  tím, že my ve školách se máme šanci posunout a že se potřebujeme jen navzájem povzbudit.“

 „Na setkáních pro mě bylo hlavní sdílení, komunikace, vzájemná inspirace a ti lidé.

JEDNÍM WORKSHOPEM TO NEKONČÍ!

Abychom vás podpořili v  aplikaci nových poznatků a metod, nabízíme vám individuální podporu:

  • Při tandemové výuce
  • Spolupráci s  mentorem
  • Možnost pozorování lektora při vybraném programu s vašimi dětmi s  následnou reflexí

Tuto podporu je možno hradit ze šablon II., průběžně na ni dostáváme dotace – ozvěte se nám a dohodneme se na spolupráci na míru.

„Myslím si, že teď učit venku opravdu umím. Že díky mentorce Editě jsem dosáhla v BOV velkého pokroku, jde mi to snadno a dělá mi to velkou radost.“ 

„Zlom přišel ve chvíli, kdy mi lektorka ukázala badatelskou hodinu a já jsem si zkusila vést svoji. Už vím, že děti jsou schopné si výzkumnou otázku najít, ačkoli se s  tím nikdy předtím nesetkaly.“

Vybrané workshopy   jsou realizovány s finančním přispěním MŽP a SFŽP.

Děkujeme.

Vybrané workshopy jsou realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje. Děkujeme.