prostor pro moderní vzdělávání

Projekty

ÚvodProjekty

Díky realizaci projektů, na  které získáváme finance z grantů a dotací, se můžeme vedle správy sbírek a výstavní činnosti věnovat přípravě edukačních aktivit pro školy, metodické podpoře pedagogů nebo přípravě a realizaci většího množství akcí pro veřejnost  

Aktuálně nás podporují:  

Učení pro reálný život

01/2022 – 12/2023

Inovativní zážitkové metody pro výuku venku pro MŠ i ZŠ, podpora zavádění těchto metod do škol, podpora ve sdílení dobré praxe v rámci školy i mezi školami, a také pomůcky pro výuku.

Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí můžeme navazovat na dlouhodobé systémové projekty, díky kterým jsme v  muzeu vytvořili a v  praxi ověřili ucelenou metodu tvořivé hry pro rozvoj polytechnické výchovy v  MŠ a elektronickou Regionální učebnici Říčansko, obsahující zdarma ke stažení množství zpracovaných lekcí, pracovních listů, ppt prezentací, animací a dalších výukových pomůcek pro zážitkovou výuku na 1. a 2. stupni ZŠ.

Mateřským a základním školám nabízíme:

Připravujeme zdarma 5 tras s doprovodnými materiály pro školy v regionu Říčansko (Mnichovice, Kunice a další). 

V  projektu spolupracujeme s  VOŠ sociální a pedagogickou v Praze –  analyzujeme studijní plány pro předškolní pedagogiku s ohledem na zastoupení témat EVVO v rámci polytechnické výchovy. Na základě zjištěné analýzy vytvoříme výukové materiály pro studenty VOŠ a metodické doporučení pro implementaci tvořivé hry do školních vzdělávacích plánů VOŠ. Výukové materiály budou pilotovány v sérii na sebe navazujících seminářů pro studenty VOŠ.

Kontakt pro ZŠ: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Kontakt pro MŠ: adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Environmentální výchova v Říčanech

09/2022 – 06/2024

Od září 2022  jsme začali realizovat  environmentální programy pro školy s podporou MŽP a SFŽP. Od roku 2023 bude podpořeno také vzdělávání pedagogů.  Naším cílem je podpořit školy v EVVO s dopadem na žáky i pedagogy, kteří pak získané zkušenosti mohou aplikovat do své praxe.

Celkem bude podpořena realizace   6000  účastníkohodin žáků  MŠ a ZŠ a 1600 účastníkohodin vzdělávání pedagogů.

Kontakt: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz