prostor pro moderní vzdělávání

Já ho chytím.

Rozšiřujeme běžnou výuku v souladu s RVP (PV)

Které znalosti a dovednosti potřebujete pro svůj běžný život? A které bude potřebovat nová generace?

Chcete již u malých dětí podporovat zručnost, samostatnost a zvídavost? Inspirujte se pro tvoření bez šablonek, s různorodými materiály a opravdovými nástroji.

Chcete učit ve školní zahradě? Potřebujete promyslet a naplánovat, jak zahradu upravit, aby se vám tu dobře učilo?

Učit venku můžeme všechny předměty. Bádání žáky motivuje, rozvíjí schopnost samostatného plánování a vyhodnocování.

Připravujeme praktické pomůcky do výuky pro školy a školky.

Na výstavu v muzeu, do geoparku za neživou přírodou, na dvorek za zvířátky nebo na říčanskou hájovnu?

Metodická videa

↑ Přírodní katastrofy – SKUPINOVÁ PRÁCE

↑ Tvoř a poznávej – UČENÍ PRO REÁLNÝ ŽIVOT

↑ Od hradu dále – AKTIVNÍ ŽÁK