prostor pro moderní vzdělávání

Baví mě, když se můžu ptát na to, co MĚ zajímá.
A když nemusím pořád sedět v lavici.
ÚvodPro školyUčíme venku a badatelsky

Učíme venku a badatelsky

Chcete učit venku, ať už ve škole, nebo ve školce? Inspirujte se hotovými lekcemi nebo z publikací, které těží z praxe učitelů a našich lektorů, vyzkoušejte některý z výukových programů pro žáky nebo workshopů pro pedagogy.

hrdina-01

Naše lektorky mají 80hodinový praktický výcvik mentoringu pro pedagogické pracovníky a zkušenosti z praxe. Nejsou to už žádní zelenáči!

Badatelské lekce

Metoda badatelsky orientované výuky děti baví, rozvíjí schopnost samostatného uvažování, podporuje spolupráci a aktivní přístup k řešení úkolů. Stáhněte si některou z připravených vyzkoušených badatelských lekcí nebo si objednejte program s naší lektorkou, která vám metodu ukáže s vašimi žáky. Naše lektorky jsou proškolené mentorky, umí poskytnout individuální podporu nebo zrealizovat ve vaší škole workshop pro skupinu pedagogů.

Jdeme ven v různých předmětech

Stáhněte si a vyzkoušejte hotové lekce do dějepisu, přírodopisu, pracovního vyučování, výtvarné a občanské výchovy. V Regionální učebnici Říčansko si zdarma můžete stáhnout celé lekce i související materiály (pracovní listy, prezentace, animace aj.) a upravovat je pro své potřeby. Do školy si také můžete objednat workshopy pro pedagogy Učíme v zahradě matematiku a češtinu nebo Jak využít školní zahradu ve výuce.

Učíme hravě o neživé přírodě

V prostředí unikátního Geoparku Říčany máme možnost nahlédnout do nitra kamenů, prozkoumat v paleontologickém nalezišti vývoj života na zemi, vstoupit do jeskyně a štoly. Využijete prostředí a vybavení, které ve školách není běžně k dispozici, získáte také tipy na aktivity vhodné do školy. Více se dozvíte na workshopu Jak učit o neživé přírodě, který je pravidelně součástí letní školy pro pedagogy.

Inspiraci načerpáte v našich publikacích

Nápadník pro úpravy „tvořivé zahrady“. Naleznete tu nejen inspirace, ale také tipy, jak na to, abyste proměnu zvládli bez velkých investic svépomocí, společně s dětmi. Vytvořte si takovou zahradu, kde bude dobře zvířatům i rostlinám, která bude u dětí podporovat zvídavost a poskytovat podněty ke hře a příležitosti k tvoření.

Cílem této publikace je představit účinné a udržitelné postupy pro vzájemné vzdělávání pedagogů v oblasti přírodovědné gramotnosti na základních školách. Představujeme zkušenosti konkrétních pedagogů. Společné aktivity ve školních zahradách k sobě přivedly dohromady učitele z 1. i 2. stupně, kteří spolu realizovali projektové dny pro více tříd a začali spolu diskutovat o možnostech využití školní zahrady k výuce. 

Představujeme, jak se učitelé vyrovnávají s překážkami a obavami, které předměty venku učí, jaké metody výuky využívají a jak tuto výuku zařazují do své pedagogické praxe (ročních plánů). Ukazujeme na konkrétních příkladech, jak proběhlo ve školách plánování proměny školní zahrady, které završily studie zahradního architekta.

Lektorky a lektor vzdělávání pedagogů ZŠ

Kateřina Čiháková

Jsem mentorka metody badatelsky orientovaného vyučování ( BOV). Ráda učím venku, kde můžeme zkoumat přírodu v souvislostech. Zaměřuju se při vzdělávání žáků i pedagogů na aktuální témata – například klimatickou změnu. Působím také jako učitelka přírodopisu v ZŠ. Podílím se na přípravě nových RVP pro  přírodopis. 

Lektorka workshopů Jak učit badatelsky o přírodě, Učíme pro reálný život

Autorka publikací Společně ze školy do přírody, Říčanský uličník

katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz 

Edita Ježková

Věnuji se proměnám školních zahrad, výuce venku, místně zakotvenému učení. V muzeu působím jako koordinátorka vzdělávání a garantka projektů zaměřených na vzdělávání pedagogů ZŠ. Jsem metodička a spoluautorka elektronické Regionální učebnice Říčansko.

Lektorka workshopů Jak využít školní zahradu ve výuce, Učíme v zahradě matematiku a češtinu, Učíme pro reálný život

Autorka publikací Učíme v přírodě, Děti mění školní zahrady

edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Jana Švandová

V Geoparku Říčany během sezóny skoro bydlím, učím tu žáky, studenty i pedagogy, připravuji a koordinuji akce pro veřejnost. Kromě geologie je mým velkým zájmem astronomie a kosmonautika.

Vytvořila jsem Astrostezku Říčanyvýletní trasu s úkoly.

Lektorka workshopu Jak učit o neživé přírodě

Autorka Interaktivní mapy Geoparku Říčany
 jana.svandova@muzeum.ricany.cz

Jakub Halaš

V Geoparku Říčany učím zejména studenty VŠ a pedagogy. Zajímám se o moderní didaktické metody výuky. Chci dávat žákům prostor hledat odpověď na otázky vlastním zkoumáním.

Jako ředitel muzea jsem se podílel na koncepci a vzniku geoparku.

Lektor workshopu Jak učit o neživé přírodě

Autor videí z Geoparku Říčany
 jakub.halas@muzeum.ricany.cz