prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodMuzeum ŘíčanyKam směřujeme

Kam směřujeme

Jsme tým.

Pestrý tým profesionálů.

Děláme naši práci tak, aby měla smysl.

Chceme vás podpořit na vaší cestě – ať jste rodič, dítě, učitel, žák nebo badatel.

Chceme zlepšit možnosti i způsoby vzdělávání v ČR. Proto např. zavádíme nové didaktické metody do mateřských a základních škol.

Chceme vás nadchnout do objevování světa ve kterém žijeme a k jeho porozumění. Proto připravujeme aktivity zážitkově.

Věříme, že naší špetkou entuziazmu přispíváme k rozvoji vzdělané a respektující společnosti.

Tým Muzea Říčany

Směřuji muzeum do jeho současné dynamické a živé polohy.

Dnešní Muzeum Říčany navazuje na úsilí a práci svých předchůdců, ale zrychlilo tempo a vyrostlo v sebevědomou organizaci se širokým záběrem, která ročně oslovuje tisíce návštěvníků.

Pořádáme výstavy, přednášky, workshopy a další akce pro fanoušky přírody, historie i soudobé kultury a také spoustu inspirativních akcí pro rodiny s dětmi.

Hodně se zaměřujeme na vzdělávání.

Denně přichází několik tříd na výukové programy. Kromě práce s dětmi podporujeme také pedagogy z praxe i vysokoškolské studenty. Dozvídají se, jak atraktivně učit geologii, jak začlenit badatelsky orientovanou výuku do svých hodin nebo jak zavést metodu tvořivé hry, kterou jsme v muzeu na základě našich zkušeností s prací s dětmi sami vytvořili.

Podporujeme moderní vzdělávací trendy a mezi pedagogy šíříme nové vzdělávací postupy. Pomáháme posouvat současné trendy vzdělávání v České republice. Propojujeme formální a neformální vzdělávání.

Chtěl bych, aby se posunulo vnímání slova muzeum:

Když se řekne „muzeum“, tak jako rodič mám chuť vyrazit s rodinou za zážitky. Navíc se něco zajímavého dozvím. Je to zábavné, je to inspirativní. Jaká bude další akce, chci přijít!

Školáci, kteří jdou na výukový program do muzea, očekávají, že si budou hrát a objevovat. Aniž by si toho všímali, učení zážitkem je motivuje k dalšímu učení.

Jakub Halaš, ředitel

Pracujeme na své kvalitě

Muzeum Říčany je členem   Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Spolupracujeme na projektech Pavučiny a dalších členských organizací, podílíme se tak na směřování ekologické výchovy nejen v našem regionu.

V roce 2019 jsme úspěšně prošli systémem certifikace poskytovatelů environmentální výchovy.

Principy vzdělávacích programů

1) Dáváme dětem prostor pro aktivní učení.

 • Děti mají prostor klást otázky, přicházet s vlastními tématy, navrhovat postupy řešení, diskutovat a vyjadřovat svůj postoj, podílet se na hodnocení, včetně formulace kritérií.
 • Děti mají možnost volby z více činností včetně využití IT.
 • Děti pracují s textem, obrazovými materiály i s autentickými objekty – přírodninami a historickými předměty.
 • Pracují samostatně, nebo ve skupině.
 • Děti se učí prostřednictvím zážitku, přímo realizují činnosti, vyzkouší si různé věci na vlastní kůži a pracují vlastníma rukama.

2) Zážitek je reflektován a je motivací k dalšímu učení.

 • Pro reflexi zážitku je ponechám dostatečný prostor (pravidlo 20/60/20).
 • Reflexe probíhá různými formami – výtvarně, volným psaním, záznamem do portfolia.
 • Z reflexe zážitku děti vychází pro formulaci otázek a zvýznamňování nových pojmů a zkušeností.

3) Vycházíme ze zkušeností dětí.

 • Program stavíme na předpokládaných znalostech a zkušenostech dětí dané věkové skupiny, které získáváme ve spolupráci s pedagogem. Zkušenosti a představy dětí mapujeme různými způsoby – pojmové mapování – se zadanými klíčovými slovy, polootevřené otázky a tvrzení, aj.
 • Aktivně pracujeme s místem, kde děti žijí (rodina a okolí). Necháváme děti přinášet svoje předměty nebo písemnosti (rodinná alba, kroniky, vlastní sběry přírodnin) a dále s nimi pracujeme.

4) Připravujeme prostředí a příležitosti pro různé styly učení.

 • Pro učební styly vizuální, sluchový, činnostní, logický a společenský volíme různé výukové aktivity. Během programu proběhnou aktivity pro všechny tyto učební styly.
 • Využíváme IT technologie jako programy pro interaktivní tabuli, chytré telefony, tablety s animacemi (vizuální styl).
 • Využíváme nahrávky rozhovorů, poznávání zvuků (sluchový).
 • Využíváme deskové hry, tvořivé činnosti (činnostní).
 • Využíváme rolové hry a diskuze (společenský).
 • Využíváme myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, schémata a tabulky (logický styl).
 • Připravujeme prostředí s různorodými materiály a pomůckami, využíváme venkovní prostředí (zahrady, přírodní stanoviště, ulice, parky), v interiéru používáme přírodniny a autentické objekty.

5) Učením vytváříme u dítěte osobní vztah k místu.

 • Učíme o místě – jeho přírodě a historii, včetně příběhů, tradic, literatury a uměleckých dílech inspirovaných místem.
 • Místo jako takové (např. náměstí, nádvoří hradu, okolí rybníků, památné stromy) využíváme k výuce o historii.
 • O přírodě učíme v přírodě na vybraných lokalitách – loukách, v lese, u vody. Vedeme děti k zájmu o místo a účasti na jeho kulturní a společenské žití.
 • Dáváme prostor k diskuzi o stavu a využití místa a jeho možných budoucích úpravách, např. prostřednictvím participativního rozpočtování, úprav školy v rámci školních parlamentů.

6) Je samozřejmostí, že se chováme ohleduplně k přírodě, lidem a ŽP a vedeme k tomu děti.

 • Využíváme odpovědně materiály a energie, předcházíme vzniku odpadu, recyklujeme, kompostujeme.
 • Šetrně manipulujeme s živočichy, nerušíme je v jejich prostředí.
 • Přistupujeme s respektem k lidem, včetně pamětníků a sousedů a předcházíme konfliktům.
 • Učitel a lektor je dětem přirozeným vzorem v zodpovědném chování k ŽP.

7) Hra, humor, potěšení z činnosti jsou běžnou součástí učení.

 • Vycházíme z našeho zájmu a činností, které nás baví.
 • Pozitivně hodnotíme a povzbuzujeme děti.
 • Ve výuce cíleně využíváme hru, nadhled, komiksy a scénky.
 • Oceňujeme kreativní a vtipná řešení.

8) Každé dítě při učení zažije úspěch.

 • Aktivity a úkoly mají různé úrovně a jsou přiměřenou výzvou, která umožní zažít úspěch každému dítěti.
 • Kritéria hodnocení popisují kvalitní výkon, který je adekvátní věku a schopnostem dětí.
 • Oceňujeme nápady, návrhy i detailní praktická řešení.