prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceVýlet do minulosti
rostlinka-žlutá-h80px

zážitková lekce venku

• 2. stupeň ZŠ • přírodopis • krajina • historie • občanská výchova • dějepis

V terénu žáci pracují s mapami, vzpomínkami pamětníků a vedou rozhovory s místními. Hledají odpovědi na vlastní výzkumné otázky, dokumentují současný stav a případné problémy a navrhují jejich řešení. Hledají možnosti pro oživení míst v krajině.

Lekce je popsaná pro trasu cyklovýletu z Říčan do Pacova. Pokud plánujete s žáky jiný výlet, je možné se lekcí volně inspirovat a využít vybrané materiály.

Související lekce:

  1. Polní cestou
  2. Výlet do minulostike stažení zde

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 8.–9. třídu Proměny krajiny.

Program zahrnuje 8 lekcí v délce 18 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Graffiti v Říčanech

Žáci se v animaci seznamují s  historií nedostavěné říčanské věznice a s  její současnou podobou. Pracují s fotografiemi graffiti z Říčan. Vytvářejí své vlastní návrhy graffiti fixami na papíry a venku na dvoře na velkých formátech temperami.

Ukázat lekci »

Polní cestou

Žáci se seznamují se s informačními zdroji a mapovými aplikacemi. Porovnávají hospodaření v místě v minulosti a současnosti. Volí si zaměření svého výzkumu a reportáže podle svých zájmů.

Ukázat lekci »

Středověký hrad

Lekce probíhá v centru Říčan na zahradě u říčanského hradu, alternativně ji lze realizovat v zahradě u školy. Žáci se věnují rukodělným, výtvarným a dalším činnostem, které souvisejí se středověkým způsobem života.

Ukázat lekci »

Globální katastrofy

Žáci zkoumají projevy přírodních katastrof a nacvičují pravidla správného chování. Jsou rozděleni do skupin, navrhují experimenty a zjišťují tak příčiny vzniku a projevy přírodních katastrof.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.