prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodGeopark ŘíčanyO vzniku geoparku Říčany

Jak Geopark Říčany vlastně vznikl?

Geopark Říčany je výsledkem skvělé spolupráce mezi muzeem, městem a školou. Mnohé se postupně podařilo realizovat. Máme s ním i další smělé plány. Posuďte sami…

Pozemek u 1. základní školy v Říčanech dlouho ležel ladem. Přímo volal
po využití, které by mu vdechlo nový smysl. V té době nastoupil na místo
ředitele školy Pavel Bednář, člověk nadšený do geologie. Okamžitě začal
uvažovat o možnostech, jak pozemek v tomto směru využít.

Myšlenky sdílel s Jakubem Halašem, ředitelem a  přírodovědcem  Muzea Říčany.
Muzeum záměr rozvinulo a v roce 2013 našlo způsob jak jej uskutečnit.

Díky finanční podpoře z ESF, OPVK a státního rozpočet ČR se v roce 2014
podařilo realizovat projekt “Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě”
v němž bylo zapojeno Muzeum Říčany. Jedním z cílů projektu byla přeměna
pozemku na geopark. Město Říčany zajistilo stavbu venkovní laboratoře,
kterou muzeum vybavilo špičkovou technikou. Další zařízení pak postupně
přibývalo
ze strany školy

I. ETAPA
ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

Ing. Ondřej Semotán

hlavní projektant celkového řešení

Martin Vokáč

projektant stavební dokumentace laboratoře

Mgr. Petr Schnabl, Ph.D

realizátor venkovní expozice

MgA. Adéla Venerová

projektový manažer dotace muzea

další členové týmu

Mgr. Pavel Bednář

ředitel 1. ZŠ

Mgr. Jakub Halaš

ředitel Muzea Říčany

Mgr. Kateřina Čiháková

přírodovědkyně Muzea Říčany

NÁŠ NOSOROŽEC SRSTNATÝ

Na jaře roku 2019 Muzeum Říčany, díky podpoře Středočeského kraje, slavnostně odhalilo sochu srstnatého nosorožce.

MgA. Adam Velíšek – sochař, autor díla

II. ETAPA
ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

Ing. Ondřej Semotán

hlavní projektant celkového řešení

Martin Vokáč

projektant stavební dokumentace laboratoře

MM Hallinto s.r.o.

zhotovitel

Mgr. Petr Schnabl, Ph.D

odborný garant

Ing. Monika Burešová

odpovědný technik z Oddělení investic města

Ing. Lenka Holoubková

projektový manažer dotace města

další členové týmu

Mgr. Pavel Bednář

ředitel 1. ZŠ

Mgr. Jakub Halaš

ředitel Muzea Říčany

RNDr. Jana Švandová, Ph.D.

geoložka a lektorka

II. ETAPA ROZŠÍŘENÍ GEOPARKU

Spolupráce mezi muzeem, městem a školou pokračovala v přípravou
II. etapy a rozšířením geoparku.

Vznikly zejména unikátní podzemní prostory, které demonstrují jeskyni s ukázkami krasových prvků, štolu, propadlou jeskyni a plazivku.

Projekt byl ukončen Začátkem roku 2020. Název: “Venkovní učebna geomorfologie”. Realizovalo město Říčany díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Říčansko.

Naše plány

Muzeum Říčany připravuje úpravy pozemku sousedícího s laboratoří geoparku. Nyní se zaměřujeme na kroky vedoucí k architektonické soutěži nového objektu pro účely moderní interaktivní expozice muzea a propojení celého areálu hradu, hradní zahrady a geoparku.

Mgr., Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany

Fotogalerie ze vzniku geoparku