prostor pro moderní vzdělávání

Knihovna

Fondy obsahují jak starší historické a přírodovědné publikace, tak i tituly současné, zaměřené na přírodovědné a řemeslné obory.

Publikace je možné studovat prezenčně.

Po vyhledání knih kontaktujte správce knihovny a domluvte se na termínu studia:

Radek Holodňák
E-mail: radek.holodnak@muzeum.ricany.cz
Tel.: 604 237 175