prostor pro moderní vzdělávání

Nejlepší bylo, že jsme si na všechno přišli sami.
ÚvodPro školyUčíme pro reálný život

Učíme pro reálný život

Které znalosti a dovednosti potřebujete pro svůj běžný život? A které bude potřebovat nová generace?

Nabízíme vám podporu v zavádění metod učení venku, badatelsky orientované výuky, zážitkové pedagogiky, místně ukotveného učení, učení v souvislostech, polytechnické výchovy a EVVO.

hrdina-01

Proč bych se tyhle metody měl učit?
K čemu mi budou?
A k čemu budou mým žákům?

carolina-sidon--pošli-to-dál

To, v jakém prostředí se pohybujeme, nás ovlivňuje, vychovává a inspiruje. Nekonečnou inspirací je pro nás příroda. Učí nás, jak funguje svět. Příklady z přírody nám ukazují, jak ve svém životě můžeme fungovat šetrně a efektivně.

Jak využít různorodé a inspirující prostředí si ukazujeme např. během workshopů Jak učit badatelsky o přírodě, Jak učit o neživé přírodě nebo Úvod do tvořivé hry.

hrdina-01

Přihlásit se můžete na vypsané termíny pro jednotlivce, nebo si workshop objednejte do školy pro celý pedagogický kolektiv.

Vyzkoušet jiné než školní prostředí pro výuku, která je v souladu s RVP, můžete i s dětmi na našich zážitkových projektových dnech a výukových programech.

Inspirujte se v Regionální učebnici Říčansko a vyrazte s dětmi na výlet ven, do minulosti i současnosti s Říčanským uličníkem.

carolina-sidon--pošli-to-dál

Tvořivost, podpořená v každém z nás, může být hybnou silou pro budoucnost. Využíváme tvořivost k řešení problémů, k potěšení, ke hře, k odpočinku. Tvořivost je samostatnost a rozhodnost pro vlastní život i pospolitost, a to s sebou nese i vlastní zodpovědnost za své činy.

Objevte a rozvíjejte svou vlastní tvořivost s naší lektorkou, výtvarnicí Cájou, v cyklu výtvarných kurzů.

hrdina-01

Tvořivé úlohy a aktivity děti baví a motivují je k dalšímu učení.

Jak u dětí tvořivost „odemykat“ vám ukážeme na workshopu Rozvoj tvořivosti dětí.

Od konce února 2023 je pro vás v muzeu připraveno nové Tvořiště.

Vstupte do otevřené dílny, kde se nápady stávají realitou, kde můžete s žáky experimentovat a pracovat rukama, hrát si a diskutovat o budoucnosti.

S žáky budete vymýšlet a tvořit, jak může vypadat a fungovat město budoucnosti – třeba Říčany za 50 let! V doprovodném programu pro menší děti se můžete těšit na prozkoumávání přírody pod lupou v novém Kabinetu a vytváření modelů existujících i vymyšlených živočichů a jejich domovů v malých světech.

Naši autorskou metodu tvořivé hry si můžete detailně prostudovat v ucelené metodické publikaci.

Jak nám právě tvořivost může pomoci při práci s žáky se SVP? Inspirujte se v metodickém videu na webu Regionální učebnice Říčansko.

carolina-sidon--pošli-to-dál

Jak mohu hlouběji porozumět znalostem a naučit se je aplikovat v reálných situacích? Ptali jsme se na to ředitelek a ředitelů všech základních škol v ORP Říčany.

78 % z nich uvádí, že nejdůležitější formou takové výuky je zážitkové učení s následnou reflexí. Právě zážitková pedagogika je silnou stránkou institucí neformálního vzdělávání, mezi které patří i muzea.

hrdina-01

Učte s námi zážitkem a zároveň naplňujte školní vzdělávací plán.

Vytvořili jsme tzv. Hands On zážitkové programy a ve výuce je společně s učiteli ze ZŠ v Říčanech a okolí pilotně ověřili . Ke každému programu je vypracována podrobná metodika a sada výukových materiálů, které jsou vám volně k dispozici.

Objednejte si zážitkový projektový den a poté ve škole využijte připravené výukové materiály pro ukotvení znalostí a hlubší porozumění tématu.

Jak podpořit žáky v rozvoji kompetencí a dovedností a jak konkrétně využívat připravené pomůcky a výukové materiály se dozvíte během workshopu Učíme pro reálný život.