prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 8. – 9. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program zážitkovou formou seznámí žáky s principem vzniku přírodních jevů potenciálně vedoucích ke katastrofám. Žák se učí rozpoznat průvodní znaky blížících se přírodních neštěstí a dozví se, jak se zachovat v případě bezprostředního ohrožení katastrofou.   

Na modelech domů a v modelové krajině v Geoparku Říčany se žáci seznámí s praktickými postupy, jak zabezpečit vlastní domov před dopady přírodních katastrof, například před povodněmi a sesuvy půdy.

Žáci v programu pracují s reálnými předměty, učí se pracovat s digitálními aplikacemi, spolupracují ve  skupinách, prezentují získané znalosti a dovednosti.

Program se skládá z lekcí:

 • Přírodní katastrofy ve filmu – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Lidské chování – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Globální katastrofy – 4 vyučovacích hodin, Geopark Říčany
 • Přírodní katastrofy v ČR – 4 vyučovací hodiny, Geopark Říčany
 • Voda v  krajině – 4 vyučovací hodiny, terén

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Přírodní katastrofy – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Přírodní katastrofy – metodika    – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Přírodní  katastrofy – stručná metodika    –   stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Přírodní katastrofy 

4. 2 Anotace filmů

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy ve filmu)

4. 3 Otázky k filmům

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy ve filmu)

4. 4 Reakce na stres kartičky seznam

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
 • Téma č. 2 (Lidské chování)

4. 5 Události v ČR

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
 • Téma č. 2 (Lidské chování)

4. 6 Pokusy

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

4. 7 Zajatci zadání

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

4. 8 Zajatci kvíz

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

4. 9 Tabulka nákupy

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v  ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 10 Škody po katastrofě

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 11 Experimenty

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 12 Chatky dědictví sesuvy

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 13 Chatky dědictví povodně

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 14 Chatky dědictví řícení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 15 Chatky dědictví zemětřesení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 16 Chatky dědictví bouře prachové

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 17 Chatky dědictví závrt

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

4. 18 Informace obálky do terénu

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 19 Terén

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 20 Modelová krajina

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 21 Koryto orientační mapa

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 22.a Litorál orientační mapa

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 22.b Litorál 03

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 22.c Litorál aktual

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 23.a Remízky orientační mapa

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 23.b Remízky 03

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 23.c Remízky aktual

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 24.a Tůně orientační mapa

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 24.b Tůně 03

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 24.c Tůně aktual

Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
Téma č. 1 (Voda v krajině)

4. 25 Desky na portfolia

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy ve filmu)

4. 26 Pretest katastrofy

Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
Téma č. 1 (Přírodní katastrofy ve filmu)

5. 1 Otázky k filmům řešení

 • Tematický blok č. 1 (Katastrofy a média)
  Téma č. 1 (Přírodní katastrofy ve filmu)

5. 2 Pokusy řešení

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

5. 3 Zajatci zadání řešení

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

5. 4 Zajatci kvíz řešení

 • Tematický blok č. 2 (Globální katastrofy)
 • Téma č. 1 (Globální katastrofy)

5. 5 Chatky dědictví sesuvy řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 6 Chatky dědictví povodně řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 7 Chatky dědictví řícení řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 8 Chatky dědictví zemětřesení řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 9 Chatky dědictví bouře prachové řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 10 Chatky dědictví závrt řešení

 • Tematický blok č. 3 (Přírodní katastrofy v ČR)
 • Téma č. 1 (Přírodní katastrofy v  ČR)

5. 11 Terén řešení

 • Tematický blok č. 4 (Voda v krajině)
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

5.12 Skupinová práce – metodické video k obsahu a didaktickému přístupu v programu

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.