prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceProgramy Hands onSochy a prostorová tvorba
rostlina_hnědá

program pro 8. – 9. ročník

cyklus lekcí v délce 18 VH

Prostorová tvorba zahrnuje práci s různými druhy materiálů, manipulace s objekty a tvorbu soch. Autor musí uvažovat nad umístěním objektu, volit vhodné prostředky a způsoby intervence například do veřejného prostoru. Nejen umělec se může vyjadřovat prostorovou tvorbou a vnímat její působení v krajině.

Program nahlíží na význam soch a pomníků ve městě, představuje sochy z pohledu řemeslníka a další prostorovou tvorbu ve veřejném prostoru nebo v přírodě. Žáci si vyzkoušejí, jaké to je být sochařem, pracují s nástroji a vytvoří si vlastní sochu. U pomníku Antonína Švehly debatují nad historií, v jejímž průběhu se některé sochy strhávaly a schovávaly. V bloku o graffiti se žáci zaměřují na výtvarné projevy ve veřejném prostoru. Následně porovnávají tvorbu ve městě s tvorbou v přírodě. Zkusí si tvorbu uměleckého směru landart.

V programu žáci pracují s reálnými nástroji v dílně i v přírodě. Spolupracují ve skupinách a reflektují svou tvorbu. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – využívá animaci o říčanské věznici a animaci o soše Antonína Švehly v Říčanech, v dílně se žáci seznámí s regionálními řemeslníky a zkoumají graffiti z Říčan.

Program se skládá z lekcí:

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Sochy a prostorová tvorba – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Sochy a prostorová tvorba ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Sochy a prostorová tvorba – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Sochy a prostorová tvorba

4.2 PL Co víme o A. Švehlovi

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.3 PL Co víme o A. Švehlovi foto

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.4 PL Socha A. Švehla časová osa

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.5 PL Socha A. Švehla časová osa foto

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.6 Švehla časová osa reflexe

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.7 Bubliny socha Švehla

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.8 Švehla Rudoarmějec

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.9 Strhnout sochu ANO, nebo NE

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.10 Sochy a materiály

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.11 Reflexe socha

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.12 Sochy a řemesla

 • Tematický blok (Sochy a řemesla) č. 2
 • Téma č. 1 (Sochy a řemesla)

4.13. PL Sochy dílny

 • Tematický blok (Sochy a řemesla) č. 2
 • Téma č. 1 (Sochy a řemesla)

4.14 PL Opuštěná místa

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

4.15 Graffiti slovník

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

4.16 Graffiti tvrzení

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

4.17 PL Landart o čem to je

 • Tematický blok (Umění a příroda) č. 4
 • Téma č. 1 (Umění a příroda)

4.18 PL Landart moje dílo

 • Tematický blok (Umění a příroda) č. 4
 • Téma č. 1 (Umění a příroda)

4.19 Animace Antonín Švehla a Říčany

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

4.20 Animace Říčany věznice

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

4.21 Animace Landart

 • Tematický blok (Umění a příroda) č. 4
 • Téma č. 1 (Umění a příroda)

4.22 Graffiti v Říčanech

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly

5.1 PL Co víme o A. Švehlovi řešení

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

5.2 PL Socha A. Švehla časová osa řešení

 • Tematický blok (Sochy a Říčany) č. 1
 • Téma č. 1 (Socha A. Švehly)

5.3 PL Opuštěná místa řešení

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

5.4 PL Landart o čem to je řešení

 • Tematický blok (Umění a příroda) č. 4
 • Téma č. 1 (Umění a příroda)

5.5 Graffiti slovník řešení

 • Tematický blok (Graffiti a Říčany) č. 3
 • Téma č. 1 (Graffiti a Říčany)

5.6 Hra a tvořivost – metodické video k obsahu a didaktickému přístupu v programu

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.