prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 3. – 5. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Město i jeho okolí bylo dlouho hlavně zemědělské. Naši rodiče a prarodiče jsou pro nás nejbližšími pamětníky nedávných změn krajiny – ústupu přírodních ploch výstavbě.

Žák zjišťuje rozdíl mezi činnostmi, kterým se věnovali ve volném čase jeho rodiče, a těmi, kterými se zabývají jeho dnešní vrstevníci. Jaké důsledky měl nárůst obyvatel v  okolí velkých měst pro lidi a přírodu. Pojmenuje dříve běžné druhy živočichů a rostlin v  zemědělské krajině a vysvětlí, proč některé skupiny (např. motýli) alarmujícím způsobem ustupují. Žáci v  programu pracují ve skupinách, učí se orientovat v  mapě v  terénu, pracují s  digitálními pomůckami Pocitová mapa a Vývoj krajiny na Říčansku.

Program se skládá z lekcí:

  • Dětství dříve a dnes – 2 vyučovací hodiny, ve škole
  • Ze školy ven – 4 vyučovací hodiny, venku, na Dvorku Muzea Říčany
  • Růst města – 2 vyučovací hodiny, ve škole
  • Místa s  pamětí – 2 vyučovací hodiny, ve škole a muzeu
  • Na stopě – 4 vyučovací hodiny, v okolí obce: sad, remíz v poli, potok
  • V našich rukou – 2 vyučovací hodiny, ve škole

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce Cestou ze školy – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Cestou ze školy ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Cestou ze školy – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Cestou ze školy

4.2 PL Pretest
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.3 Domácí úkol
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.4 Cesta ze školy prezentace
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.5 Pocitová mapa tisk
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.6 Vzpomínky tisk
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.7 Vzpomínky ručně
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.8 Fotografie Místa a lidé
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.9 PL Vzdálenost
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.10 Sebehodnocení mapy
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.11 Dopisy
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.12 Most
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.13 Motýli
Tematický blok č.1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.14 Motýlí rostliny
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.15 Hry
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.16 Otázky
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.17 Vadí nevadí
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 2 (Ze školy ven)

4.18 Vývoj krajiny
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.19 PL Místa s pamětí
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.20 Pocitová mapa
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.21 Využití krajiny
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.22 Zadání výstupu
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.23 Sbírka motýlů
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 3 (V našich rukou)

4.24 Hodnocení výstupu
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.25 Audio

Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes),  Téma č. 3 (Růst města)

4.26 Kolem školy
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.27 Vzpomínky zkrácené
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.28 Péče o místa
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

4.29 Říčanský uličník 
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 3 (Růst města)

Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí)

4.30a PL Motýli a housenky
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 3 (Na stopě)

4.30b PL Ptáci
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 3 (Na stopě)

4.30c Vodní
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 3 (Na stopě)

4.31 Fotky živočichů a rostlin
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí)

4.32 Cesta ze školy Motýli a čolci
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí)

4.33 Videa
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí)

4.34 Dopis do budoucnosti
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 3 (V našich rukou)

4.35 Desky Cestou ze školy
Tematický blok č. 1 (Děti venku)
Téma č. 1 (Dětství dříve a dnes)

4.36 Místa a budovy
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí), Téma č. 3 (V našich rukou)

4.37 Mapa trasy
Tematický blok č. 2 (Motýli a čolci v naší ulici)
Téma č. 1 (Místa s pamětí)

5.1 Místně zakotvené učení – metodické video k  obsahu a didaktickému přístupu v programu

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.