prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceProgramy Hands onStředověk v Říčanech
rostlina_hnědá

program pro 6. – 7. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program představuje zážitkovou formou život ve středověku, místa, která se za stovky let proměnila, ale  znali je už obyvatelé Říčan z doby Karla IV.: hrad, kostel, náměstí. Žáci je navštíví díky digitálním aplikacím virtuálně v  jejich středověké podobě. Část programu se odehrává v  okolí dnešní hradní zříceniny a v  současném kostele.  Vyzkoušejí si rukodělné činnosti té doby a některé situace zažijí na vlastní kůži (středověký soud).

V  programu pracují s reálnými středověkými předměty a s jejich replikami. Spolupracují ve skupinách, prezentují získané znalosti a  dovednosti, svou práci hodnotí. Program klade důraz na principy místně zakotveného učení – využívá vizualizaci říčanského hradu a geolokační hru Za pokladem do středověkých Říčan.

Program se skládá z lekcí:

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Středověk v Říčanech – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Středověk v Říčanech – metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření 

Středověk v Říčanech – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích 

4.1 Průvodce programem Středověk v  Říčanech 

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.2 PL pretest (posttest)

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.3 Činnosti ve středověku

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.4 Vývoj krajiny na Říčansku

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.5 Katalog archeologických nálezů z doby středověku na Říčansku (pdf) a elektronická verze (web)

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.6 Vizualizace Říčanský hrad ve středověku 

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.7 Skupinové role v  aktivitě Badatelem ve středověkém městečku

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.8 PL Středověké předměty

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.9 Říčanský hrad půdorys a obrázek

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.10 Říčanský hrad vystřihovací model

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.11 PL Kvalita života ve středověku a dnes

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

4.12 Hra geofun – instrukce k instalaci a popis hry

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.13 Pražský groš informace ­

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.14 PL Kostel

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.15 Osnova proslovu kněze

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.16 Říčanský hrad na fotografiích

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.17 Podklady k vytvoření rodového hesla a erbovního štítu

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.18 Pravidla pro cvičný souboj

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.19 Formulář pro porotce soutěže O nejlepší výrobek

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.20 PL Kým bych byl(a) ve středověku

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.21 Scénář a popis rolí ke scénám Soud 1 a Soud 2

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.22 Zločiny a potrestání

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.23 Hodnocení rolové hry

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.24 Zadání témat k  bloku Jak jsem poznal(a) středověk

 • Tematický blok (Jak jsem poznal/a středověk) č. 4
 • Téma č. 1 (Jak jsem poznal/a středověk)

4.25 Hodnocení prezentací

 • Tematický blok (Jak jsem poznal/a středověk) č. 4
 • Téma č. 1 (Jak jsem poznal/a středověk)

4.26 Kritéria PPT prezentace

 • Tematický blok (Jak jsem poznal/a středověk) č. 4
 • Téma č. 1 (Jak jsem poznal/a středověk)

4.27 Pravidla pro slovní prezentaci

 • Tematický blok (Jak jsem poznal/a středověk) č. 4
 • Téma č. 1 (Jak jsem poznal/a středověk)

4.28 Písemné návody k  činnostem v  hradní zahradě

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.29 Reflexe geofun

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.30 Reflexe kostel

 • Tematický blok (Středověká společnost) č. 2
 • Téma č. 1 (Středověká společnost)

4.31 Gotické písmo

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

4.32 Desky na portfolia

 • Tematický blok (Středověké městečko) č. 1
 • Téma č. 1 (Středověké městečko)

Informace pro pedagoga:
5.1 Zločin a trest ve středověku a dnes

 • Tematický blok (Středověký hrad) č. 3
 • Téma č. 1 (Středověký hrad)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.