prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 6. – 7. ročník

cyklus lekcí v délce 20 VH

Program pro žáky na 2. stupni ZŠ propojuje výtvarnou výchovu s předměty matematika, přírodopis, dějepis, občanská výchova a pracovní činnosti. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, nebudou vnímat výtvarnou výchovu „jenom jako předmět, kde se maluje“, ale jako výuku, která umožňuje mezipředmětové propojování učiva. Povaha programu odpovídá komplexnímu náhledu na svět, využívá zkušenosti dětí a vytváří příležitost pro jejich praktické a aktivní učení.

Ve třech na sebe navazujících blocích žáci hledají a poznávají ornament v přírodě, v kultuře a v řemeslných činnostech. 

Program se skládá z lekcí:

 • Pravidelnost a souměrnost v přírodě – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Hledání ornamentu v přírodě – 3 vyučovací hodiny, v muzeu
 • Výtvarné práce – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Ornament ve světě a u nás – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Ornamenty v místě, kde bydlím – 2 vyučovací hodiny, město
 • Badatelé v muzeu – 2 vyučovací hodina, muzeum
 • Mistr a učedník – 4 vyučovací hodina, ve škole
 • Redakce – 2 vyučovací hodina, ve škole
 • Sborník – 2 vyučovací hodina¸ ve škole

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Ornamenty – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Ornamenty ­– metodika  – kompletní verze včetně zprávy z  ověření

Ornamenty – stručná metodika  – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4. 1. Průvodce programem Ornamenty 

4. 2 Hodnocení – žáci
Vždy na konci u všech témat.

4.3 Pracovní list Pravidelnost a souměrnost v přírodě

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 1 (Pravidelnost a souměrnost v přírodě)

4. 4 Prezentace Hledání ornamentu v přírodě

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 2 (Hledání ornamentu v přírodě)

4. 5 Pracovní list Laboratorní zápis

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 2 (Hledání ornamentu v přírodě)

4. 6 Pracovní list Hledání ornamentu v přírodě

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 2 (Hledání ornamentu v přírodě)

4. 7 Hodnocení skupinové práce

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 2 (Hledání ornamentu v přírodě)

4. 8 Hodnocení výtvarné práce

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 3 (Výtvarné práce)

4. 9 Puzzle – fotografie

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 1 (Ornamenty ve světě a u nás)

4. 10 Klíčová slova Ornament v kultuře

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 1 (Ornamenty ve světě a u nás)

4. 11 Domy na náměstí

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 2 (Ornamenty v místě, kde bydlím)

4. 12 Visačky Badatelé v muzeu

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 3 (Badatelé v muzeu)

4. 13 Předměty Badatelé v muzeu

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 3 (Badatelé v muzeu)

4. 14 Téma a formy Redakce

 • Tematický blok č. 3 (Ornament a řemeslo)
 • Téma č. 2 (Redakce)

4. 15 Animace Ornament v přírodě

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 1 (Pravidelnost a souměrnost v přírodě)

4. 16 Animace Ornament v kultuře

 • Tematický blok č. 2 (Ornament v kultuře)
 • Téma č. 1 (Ornamenty ve světě a u nás)

4. 17 Animace Ornament a řemeslo

 • Tematický blok č. 3 (Ornament a řemeslo)
 • Téma č. 1 (Mistr a učedník)

4. 18 Hodnocení programu

 • Tematický blok č. 3 (Ornament a řemeslo)
 • Téma č. 3 (Sborník)

4. 19 Fotografie sbírkových předmětů

 • Tematický blok č. 3 (Ornament a řemeslo)
 • Téma č. 3 (Sborník)

4. 20 Prezentace programu Ornamenty

Stručné představení programu formou prezentace.

5. 1 Pracovní list Pravidelnost a souměrnost v přírodě – příklad řešení

 • Tematický blok č. 1 (Ornament v přírodě)
 • Téma č. 1 (Pravidelnost a souměrnost v přírodě

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.