prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 3. – 5. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program představuje zážitkovou formou život ve středověku. Žáci porovnávají svůj život se  životem ve středověku. Tvoří společně model středověkého města, prozkoumávají říčanský hrad a jeho okolí. Vyzkoušejí si, co se učily děti z  různých společenských vrstev ve středověku – šermovat, vyšívat, psát na voskovou destičku nebo pomáhat v  dílně a v kuchyni. Při výpravě do terénu zkoumají obnovu lesa a srovnávají vztah člověka k lesu ve středověku a dnes.

Žáci v programu pracují s reálnými předměty, učí se pracovat s  digitálními aplikacemi, spolupracují ve  skupinách, prezentují získané znalosti a dovednosti, svou práci hodnotí. Program klade důraz na  principy místně ukotveného učení – využívá vizualizaci říčanského hradu a geolokační hru Za  pokladem do středověkých Říčan

Program se skládá z lekcí:

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Od hradu dále – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Od hradu dále – metodika  – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Od hradu dále – stručná metodika  – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4. 1 Průvodce programem Od hradu dále 

4.2 PL Pretest

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 1 (Co víme o středověku?)

4.3 Časová osa

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 1 (Co víme o středověku?)

4.4 Středověké Říčany kresba (s odkazem na Vývoj krajiny na Říčansku)

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 2 (Říčany ve středověku)

4.5 Říčanský hrad text

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 2 (Říčany ve středověku)

4.6 Vizualizace Říčanský hrad ve středověku

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 2 (Říčany ve středověku)

4.7 Středověké Říčany vystřihovací model

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.8 Středověké domy texty

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.9 Říčanský hrad stavba modelu

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.10 Hodnocení skupinové práce

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.11 Od hradu dále prezentace

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.12 Skupinové role Stavba modelu hradu

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.13 Kritéria slovní prezentace

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 3 (Model středověkého městečka)

4.14 Geolokační hra Za pokladem do středověkých Říčan

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.15 Poklad fotografie

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.16 Pražský groš informace

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.17 Skupinové role Život dětí ve středověku

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.18 Iluminace

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.19 Pravidla pro cvičný souboj

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.20 Vzor gotické písmo

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 4 (Život ve středověku)

4.21 Hra na loupežníky a kupce

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.22 Funkce lesa

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.23 PL Obnova lesa

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.24 Skupinové role BOV

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.25 Semenáčky stromů fotografie

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.26 Jak se starat o les

 • Tematický blok (Les ve středověku a dnes) č. 2
 • Téma č. 1 (Les ve středověku a dnes)

4.27 Kritéria výtvarné prezentace

 • Tematický blok (Poznáváme historii) č. 3
 • Téma č. 1 (Poznáváme historii)

4.28 Skupinové role výtvarná prezentace

 • Tematický blok (Poznáváme historii) č. 3
 • Téma č. 1 (Poznáváme historii)

4.29 Pamětní list

 • Tematický blok (Poznáváme historii) č. 3
 • Téma č. 1 (Poznáváme historii)

4.30 Obrázky pro výtvarné prezentace

 • Tematický blok (Poznáváme historii) č. 3
 • Téma č. 1 (Poznáváme historii)

4.31 Desky na portfolia

 • Tematický blok (Středověké město) č. 1
 • Téma č. 2 (Říčany ve středověku)

5.1 Aktivní žák – metodické video k obsahu a didaktickému přístupu v programu

 

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.