prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 3. – 5. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Program představuje zážitkovou formou téma živlů, jejich působení v  krajině i v životě člověka. Žáci prozkoumávají působení živlů v  terénu, učí se měřit teplotu a srážky ve školní zahradě, zjišťují spotřebu pitné vody a využití vody v zahradě. V  Geoparku Říčany realizují řadu pokusů a interpretují na jejich základě vlastnosti a působení vody v  krajině. V  programu je prostor také pro kulturní souvislosti chápání živlů, žáci si vyzkoušejí rituál vyvolávání deště a přiřazování živlů k  temperamentu člověka.

Žáci v programu zkoumají aktivně reálné prostředí, spolupracují ve  skupinách, prezentují získané znalosti a dovednosti, svou práci hodnotí. Program klade důraz na  principy místně ukotveného učení – seznamuje  žáky s  přírodou v  okolí Rokytky, probíhá ve školní zahradě a v  Geoparku Říčany.

Program se skládá z lekcí:

 • Živly v našich životech – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Živly v krajině – 3 vyučovací hodiny, terén
 • Co víme o počasí? – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Meteorologové – 1 vyučovací hodina, školní zahrada
 • Vyhodnocujeme pokus – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Voda v krajině – 4 vyučovací hodiny, Geopark Říčany
 • Pitná voda – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Voda v zahradě – 2 vyučovací hodiny, školní zahrada
 • Živly a my – 1 vyučovací hodina, ve škole

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Živly – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program  Živly ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Živly  – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Živly

4.2 PL Pretest živly

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 1 (Živly v  našich životech)

4.3 Obrázky živly

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 1 (Živly v  našich životech)

4.4 Prezentace živly

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 1 (Živly v  našich životech)

4.5 PL Jak živly mění krajinu

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 2 (Živly v  krajině)

4.6 Skupinové role

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 2 (Živly v  krajině)

4.7 Poznávání živlů

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 2 (Živly v  krajině)

4.8 Texty o počasí

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 1 (Co víme o počasí?)

4.9 PL Měříme teplotu a srážky

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 2 (Meteorologové)

4.10 PL Graf

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 3 (Vyhodnocujeme pokus)

4.11 Obsah a kritéria slovní prezentace

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 3 (Vyhodnocujeme pokus)

4.12 Kvíz počasí

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 3 (Vyhodnocujeme pokus)

4.13 Obrázky hornin

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.14 Voda v  krajině fotky

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.15 PL Voda v krajině

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.16 Geopark fotonávod jeskyně

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.17 Geopark fotonávod mraky

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.18 Geopark fotonávod led

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.19 Geopark fotonávod svah

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

4.20 PL Pitná voda

 • Tematický blok (Voda a my) č. 4
 • Téma č. 1 (Pitná voda)

4.21 PL Voda v zahradě

 • Tematický blok (Voda a my) č. 4
 • Téma č. 2 (Voda v zahradě)

4.22 Živly a povaha

 • Tematický blok (Voda a my) č. 4
 • Téma č. 3 (Živly a my)

4.23 Hodnocení

 • Tematický blok (Voda a my) č. 4
 • Téma č. 3 (Živly a my)

5.1 Obrázky živly – řešení

 • Tematický blok (Živly v  krajině a v  životě člověka) č. 1
 • Téma č. 1 (Živly v  našich životech)

5.2 Zápis měření teplot

 • Tematický blok (Počasí) č. 2
 • Téma č. 3 (Vyhodnocujeme pokus)

5.3 PL Voda v  krajině řešení

 • Tematický blok (Voda v krajině) č. 3
 • Téma č. 1 (Voda v krajině)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.