prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 3. – 5. ročník

cyklus lekcí v délce 16 VH

Zážitkový program provází žáky tématy vesmíru a planety Země, seznámí je se základními typy hornin a s nejdůležitějšími minerály. V Geoparku Říčany se setkají s reálnými vzorky hornin a minerálů okolí Říčan, pracují s opravdovými zkamenělinami. V areálu provádějí řadu pokusů. Metodou badatelsky orientované výuky (BOV) provedou a vyhodnotí pokus pěstování krystalů. Na závěr žáci připravují prezentaci pro děti z jiných tříd, představují získané znalosti a dovednosti. 

Žáci v programu pracují s reálnými předměty, spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – práce s místními vzorky hornin, prozkoumání okolí říčanského hradu, ukázka modelu kosti místního nálezu ze srstnatého nosorožce z období čtvrtohor.

Program se skládá z lekcí:

 • Země ve vesmíru – 2 vyučovací hodiny, ve škole
 • Horniny a minerály – 3 vyučovací hodiny, Geopark Říčany
 • Zkameněliny, stopy života – 3 vyučovací hodiny, Geopark Říčany
 • Opakování ve třídě – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Pěstování krystalů – 4 vyučovací hodiny, ve škole
 • Výtvarné ztvárnění – 1 vyučovací hodina, ve škole
 • Prezentace – 2 vyučovací hodiny, ve škole

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Kameny ožívají – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Kameny ožívají – metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Kameny ožívají – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1. Průvodce programem Kameny ožívají 

4. 2 Pracovní list_Myšlenková mapa_Co vím o vesmíru

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příroda)
 • Téma č. 1 (Země ve vesmíru)

4. 3 Prezentace_Země ve vesmíru

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příroda)
 • Téma č. 1 (Země ve vesmíru)

4. 4 Velikost planet_kartičky

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

4. 5 Příběhy hornin_obrázky

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

4. 6 Příběhy hornin_text

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

4. 7 Pracovní list_O horninách

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

4. 8 Návody na pokusy

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

4. 9 Pracovní list_O pravěku

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 3 (Zkameněliny – stopy života)

4. 10 Prezentace_Příběhy hornin

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 4 (Opakování ve třídě)

4. 11 Pracovní list_Myšlenková mapa_krystaly

 • Tematický blok č. 2 (Bádáme s krystaly)
 • Téma č. 1 (Pěstování krystalů)

4. 12 Pracovní list_Krystaly_BOV

 • Tematický blok č. 2 (Bádáme s krystaly)
 • Téma č. 1 (Pěstování krystalů)

4. 13 Jeskyně Naica

 • Tematický blok č. 2 (Bádáme s krystaly)
 • Téma č. 1 (Pěstování krystalů)

4. 14 Kvíz

 • Tematický blok č. 2 (Bádáme s krystaly)
 • Téma č. 1 (Pěstování krystalů)

4. 15 Hodnocení od žáků

všechna témata na konci programu

4. 16 Prezentace programu Kameny ožívají

Stručné představení programu formou prezentace.

4. 17 Báseň Kámen v botě

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příroda)
 • Téma č. 1 (Země ve vesmíru)

5. 1 Pracovní list_O horninách_řešení

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 2 (Horniny a minerály)

5. 2 Pracovní list_O pravěku_řešení

 • Tematický blok č. 1 (Planeta Země a neživá příro)
 • Téma č. 3 (Zkameněliny – stopy života)

5. 3 Kvíz řešení

 • Tematický blok č. 2 (Bádáme s krystaly)
 • Téma č. 1 (Pěstování krystalů)

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.