prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro 2. – 5. ročník (přizpůsobený pro žáky se SV

cyklus lekcí v délce 32 VH

Program představuje zážitkovou formou tradiční řemesla. Žáci objevují, která řemesla umožňují lidem v dnešní době větší soběstačnost. Společně pracují s nástroji a tvoří si přístřešek, rozdělávají oheň, pečou ze zadělaného těsta, šijí,  tkají, vyrábějí z proutí a vyzkoušejí si práci na farmě.

Žáci v programu pracují s reálnými nástroji, spolupracují ve skupinách, pomáhají si, hledají své silné i  slabé stránky pro zlepšení výsledků celé skupiny a hodnotí svou roli ve skupině. Program pracuje s  principy místně ukotveného učení – žáci při stavbě přístřešků poznávají své okolí, orientují se v  mapě, pomáhají na místní farmě.

Program je uzpůsobený pro žáky se SVP – žáci se učí oceňovat odlišnosti, důraz je kladen na proces, nikoli na výsledný výrobek. Cílem praktických činností je dát každému z žáků možnost uplatnit se ve společné práci podle svých možností a potřeb.

Program se skládá z lekcí:

 • Bydlíme – 7 vyučovacích hodin, Říčanská hájovna
 • Oblékáme se – 7 vyučovacích hodin, Říčanská hájovna
 • Obživa a cestování – 8 vyučovacích hodin, Říčanská hájovna a statek
 • Vaříme a ukládáme potraviny – 7 vyučovacích hodin, Říčanská hájovna
 • Žijeme spolu – 7 vyučovacích hodin, Říčanská hájovna

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Tvoř a poznávej – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Tvoř a poznávej – metodika – kompletní verze včetně zprávy z  ověření 

Tvoř a poznávej – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích 

4.1 Průvodce programem Tvoř a poznávej 

4.2 Pretest otázky

 • Tematický blok (Bydlíme) č. 1.
 • Téma 1 (Bydlíme)

4.3 Pretest pracovní list

 • Tematický blok (Bydlíme) č. 1.
 • Téma 1 (Bydlíme)

4.4 Pravidla

 • Tematický blok (Bydlíme) č. 1.
 • Téma 1 (Bydlíme)

4.5 Role

 • Tematický blok (Bydlíme) č. 1.
 • Téma 1 (Bydlíme)

4.6 Návod šití

 • Tematický blok (Oblékáme se) č. 2.
 • Téma 1 (Oblékáme se)

4.7 Návod tkaní

 • Tematický blok (Oblékáme se) č. 2.
 • Téma 1 (Oblékáme se)

4.8 Nehody

 • Tematický blok (Obživa a cestování) č. 3.
 • Téma 1 (Obživa a cestování)

4.9 Řemesla

 • Tematický blok (Obživa a cestování) č. 3.
 • Téma 1 (Obživa a cestování)

4.10 Mapa

 • Tematický blok (Obživa a cestování) č. 3.
 • Téma 1 (Obživa a cestování)

4.11 Bingo obrázky

 • Tematický blok (Vaříme a ukládáme potraviny) č. 4.
 • Téma 1 (Vaříme a ukládáme potraviny)

4.12 Bingo tabulka

 • Tematický blok (Vaříme a ukládáme potraviny) č. 4.
 • Téma 1 (Vaříme a ukládáme potraviny)

4.13 Handicapy

 • Tematický blok (Žijeme spolu) č. 5.
 • Téma 1 (Žijeme spolu)

5.1 Učení pro reálný život – metodické video k obsahu a didaktickému přístupu v programu

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.