prostor pro moderní vzdělávání

rostlina_hnědá

program pro MŠ

cyklus lekcí v délce 32 VH

Program vychází z  metody tvořivé hry – umožňuje dětem hravou formou poznávat práci s  přírodními materiály a se skutečnými nástroji. Děti mohou tvořit bez předem daných vzorových výrobků, hrát si s  tím, co vyrobí, a dále to upravovat. Děti se také učí pracovat samostatně podle obrázkových návodů. Celým programem je provází pohádkový příběh o kočce Vločce.

Děti se v  programu učí bezpečně pracovat s  reálnými nástroji, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Mohou dělat chyby a učit se z  nich. Společně i individuálně reflektují svou práci. Důraz je kladen na proces tvorby, nikoli na samotný výsledek. 

Program se skládá z lekcí:

(lekce jsou v délce 2 vyučovacích hodin)

Vybrané lekce (aktivní odkazy) najdete jednotlivě ke stažení v sekci lekce, popis všech lekcí a materiály (pracovní listy, texty, prezentace…) najdete na této stránce níže.

Průvodce programem Tvoř a hraj si – fotografie, obrázky a ukázky z pracovních listů představují, co děti v programu zažijí.

Program ke stažení včetně příloh:

Vzdělávací program Tvoř a hraj si ­– metodika – kompletní verze včetně zprávy z ověření

Tvoř a hraj si – stručná metodika – stručná verze vhodná pro tisk po jednotlivých lekcích

4.1 Průvodce programem Tvoř a hraj si

4.2 Kočka Vločka a vlna

 • Tematický blok 1: Jaké to je?
 • Téma 1: Kočka Vločka a vlna

4.3 Kočka Vločka a dřevo

 • Tematický blok 2: Jak se s tím pracuje?
 • Téma 1: Kočka Vločka a dřevo
 • Téma 2: Jak se pracuje s nástroji
 • Téma 3: Tvoříme s nástroji

4.4 Kočka Vločka a len

 • Tematický blok 3: Co to tu roste?
 • Téma 1: Kočka Vločka a len

4.5 Kočka Vločka a obilí

 • Tematický blok 4: Jak se to dělá?
 • Téma 1: Kočka Vločka a obilí

4.6 Krajina

 • Tematický blok 1: Jaké to je?
 • Téma 4: Co už víme o materiálech

4.7 Nástroje a materiály

 • Tematický blok 2: Jak se s tím pracuje?
 • Téma 1: Kočka Vločka a dřevo
 • Téma 4: Co už víme o nástrojích

4.8 Semínka

 • Tematický blok 3: Co to tu roste?
 • Téma 4: Pečujeme o rostliny

4.9 Recept

 • Tematický blok 4: Jak se to dělá?
 • Téma 2: Rozumíme návodům
 • Téma 3: Tvoříme podle návodu

4.10 Lesogramy

 • Tematický blok 4: Jak se to dělá?
 • Téma 4: Používáme a vytváříme schémata

4.11 Úvodní příběh

 • Tematický blok 1: Jaké to je?
 • Téma 1: Kočka Vločka a vlna

4.12 Zdroje materiálů

 • Tematický blok 1: Jaké to je?
 • Téma 4: Co už víme o materiálech

4.13 Dílna

 • Tematický blok 2: Jak se s tím pracuje?
 • Téma 4: Co už víme o nástrojích

4.14 Obrázky nástrojů

 • Tematický blok 2: Jak se s tím pracuje?
 • Téma 1: Kočka Vločka a dřevo

4.15 Vlastnosti materiálů

 • Tematický blok 1: Jaké to je?
 • Téma 4: Co už víme o materiálech

Návod pro pedagoga

5. 1 Metodický návod na lesogramy

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.