prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceKam na výletZ náměstí kolem Mlýnského rybníka na cyklostezku
hrad_hnědá

• voda • historie • celý rok

Ponořte se do historie budov na Masarykově náměstí a odkryjte dávnou minulost v Geoparku Říčany. Od říčanského hradu se projděte kolem Mlýnského rybníka až k nalezišti z doby železné do okolí nedostavěné věznice.

→ Trasa (délka trasy 4,5 km) →

V přílohách najdete informace z Říčanského uličníku s tipy na ven. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Mlýnský rybník

Masarykovo náměstí

Uličník Masarykovo náměstí v PDF zde

Centrum Říčan je dnes stejně jako ve středověku rušným místem s kostelem, radnicí a trhy. Podoba budov na náměstí se ale výrazně proměnila. Budova bývalé radnice změnila svoje využití několikrát, byla zde šatlava, soud, hostinec i škola. Všimněte si detailů, jako jsou gotická okna na budově kostela nebo secesní ornamenty na škole.

V kapitole Třicetiletá válka v aplikaci Vývoj krajiny na Říčansku si můžete na mapách prohlédnout, jak městečko vypadalo, když zde žilo jen okolo 250 obyvatel. Bylo to tehdy spíš jen náměstí obklopené ze dvou stran rybníky.

Na venkovský ráz Říčan vzpomínají také pamětníci, kteří bydleli v okolí ve 40. letech 20. století. Jindřich Halaš popisuje tehdejší podobu Říčan s koňmi a selskými staveními (video Pole bez života) a Miloslava Tichá vzpomíná na své cesty do měšťanky na kole z Pacova.

Se vzpomínkami pamětníků pracují žáci v programu Proměny krajiny. Navrhují pak také změny ve veřejném prostoru, kterému dnes v Říčanech dominují auta.

Geopark Říčany

Uličník Geopark Říčany v PDF zde

Když projdete z náměstí skrz budovu školy za kostelem, ocitnete se ve světě minerálů, hornin a zkamenělin. Říčanský Geopark je unikátním prostorem pro odpočinek a poznávání živé a neživé přírody, kde můžete s dětmi odkrývat zkameněliny nebo rýžovat granáty. Vznikla zde také jeskyně se štolou a plazivkou.

Do geoparku chodí během roku školní skupiny na výukové programy a o víkendech se konají akce pro veřejnost, aktuální program najdete na webu muzea.

Výukové modely v Geoparku Říčany využívají žáci 2. stupně v programu Přírodní katastrofy, mladší žáci v programu Živly tu realizují pokusy.

Říčanský hrad

Uličník Říčanský hrad v PDF zde

Zřícenina hradu je po staletí dominantou Říčan, už od dob husitských válek však sloužila místním obyvatelům jako zdroj stavebního kamene. V  dobách své slávy byl Říčanský hrad významným sídlem spojence krále Přemysla Otakara II. V  této podobě ho představuje animace Říčanský hrad ve středověku.

V  programu Středověk v  Říčanech a Od hradu dále žáci využívají autentického prostředí hradní zahrady, kde si zkouší činnosti různých společenských vrstev ve středověku. Prožijí také den ve středověku v  doprovodu svého vrstevníka při geolokační hře Za pokladem do středověkých Říčan.

Středověkou podobu městečka žákům přibližuje originální papírová skládanka s budovami hradu, kostela, kovárny a mlýna.

Mlýnský rybník

Uličník Mlýnský rybník v PDF zde

Od Mlýnského rybníka se otevírá romantický pohled na říčanské panorama. Voda je však v létě spíše nevábně zelená a páchnoucí, rybník se využívá k rybaření a ve výjimečně mrazivých zimách také pro bruslení. Kromě hejn divokých kachen tu můžete zahlédnout ledňáčka i volavku, nebo kachničku mandarinskou nebo domácí husy. Místo tak stále připomíná venkovský obraz Říčan, který si můžete prohlédnout na dobových fotografiích, které připomínají i slávu místního mlýna s obětavou paní mlynářkou Menclovou.

V okolí Mlýnského rybníka prozkoumávají život dětí v polovině 20. století žáci 1. stupně při programu Pod našimi okny, kdy využívají dobové předměty a hračky a vzpomínky pamětníků.

Nedostavěná věznice

Uličník Nedostavěná věznice v PDF zde

Od Mlýnského rybníka se můžete zanořit do příměstské džungle. Nejprve po dřevěných lávkách vedoucích Pohodovým údolím vás vyvede trasa cyklostezky směrem na Kolovraty až k místu, kde měla stát gigantická věznice pro 3000 vězňů.

Její torzo má být v blízké době strženo a do areálu se budou stěhovat policisté. Zatím má místo výjimečnou atmosféru stvořenou pro vyznavače urban exploration, parkouru nebo graffiti. Chodí se tam na airsoft, fotit, natáčet videoklipy nebo jen tak se dívat na západ slunce.

Dávnou historii místa odkryl archeologický průzkum před stavbou věznice. Pece na železo z doby římské i atmosféru odporu proti dostavbě věznice v roce 1989 přibližuje animace Příběh nedostavěné věznice v Říčanech.

K zájmu o umělecké projevy ve veřejném prostoru vede žáky 2. stupně program Sochy a prostorová tvorba, při kterém si žáci vyzkouší graffiti nebo landart.

Od nedostavěné věznice se můžete vrátit zpátky po stejné trase, nebo přejít mostek a snažit se překonat silnici č. 101 v ulici Březinova. Můžete také pokračovat po cyklostezce směrem na Kolovraty, nebo po značených vycházkových okruzích ke kolovratskému hřbitovu s barokní sochou sv. Donáta, nebo směrem na Lipany.

Z Lipan pocházela maminka prvorepublikového předsedy vlády Antonína Švehly a obec je spjatá s odporem sedláků proti kolektivizaci (animace Antonín Švehla v Říčanech). Osud selského rodu Řeháků z Lipan zkoumají žáci při programu Proměny krajiny a důsledky kolektivizace a intenzivního zemědělství ukazuje video Pole bez života.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.