prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceModel středověkého městečka
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 1. stupeň ZŠ • vlastivěda • výtvarná výchova

Žáci společně tvoří model středověkého města. Pracují podle vybraných skupinových rolí, hodnotí svou práci a spolupráci ve skupině. Využívají texty o středověkých domech, vystřihovánky středověkých domů (5 druhů) a říčanského hradu, vytvářejí dekorace z  přírodnin a z dalších materiálů. Na závěr skupiny prezentují své výstupy –⁠ co vytvořily a co se dozvěděly o svých domech a  souvisejících aspektech středověkého života. Poznatky rámuje prezentace o životě dítěte ve               středověkém městě, která představuje také některé sbírkové předměty z  depozitáře Muzea Říčany.

Související lekce:

  1. Říčany ve středověku
  2. Model středověkého městečkapdf ke stažení zde
  3. Život ve středověku

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 3.–5. třídu  Od hradu dále.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s  žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Život ve středověku

Program začíná geolokační hrou Za pokladem do středověkých Říčan v okolí zříceniny říčanského hradu. Hrou účastníky provází dítě ze středověku. Druhá část lekce probíhá v hradní zahradě.

Ukázat lekci »

Meteorologové

Tato lekce se skládá ze dvou částí. V první žáci zakládají vícedenní pokus s měřením venkovní teploty a srážek ve školní zahradě. Po několikadenním zaznamenávání dat navazuje druhá část ve třídě, kde žáci data zpracovávají, vyhodnocují a prezentují.

Ukázat lekci »

Místa s pamětí

Žáci se seznamují s místy v obci, kde se v minulosti vyskytovaly různé druhy živočichů na přírodních stanovištích (tůně, potoky, louky) a zjišťují v mapě, zda jsou zachována nebo zastavěna.

Ukázat lekci »

Ze dvora a zahrady

Lekce probíhá v zahradě a na dvorku muzea. Děti si zkouší pečovat o slepice a králíky, hledají kvetoucí luční a jedlé rostliny v zahradě, připravují bylinkové máslo, seznamují se s cyklem živin (kompostování) a s využitím dešťové vody v zahradě.

Ukázat lekci »

Pěstování krystalů

Jak vznikají horniny a minerály? Žáci realizují pokus, ve kterém pozorují krystalizaci. Pracují ve skupinách ve třídě formou badatelsky orientovaného vyučování, kladou výzkumné otázky, tvoří hypotézy a vyhodnocují výsledky.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.