prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceLekceStředověké městečko
zkumavka_fialová_27x62px

lekce do školní třídy

• středověk • 2. stupeň ZŠ • dějepis • občanská výchova

 Lekce se zaměřuje na život ve středověku (období Karla IV.). Žáci zjišťují, jak žili obyvatelé městečka z různých společenských vrstev. Porovnávají, jak současná a středověká společnost podporuje lidi v těžkých životních situacích (sirotek, bezdomovec, samoživitelka apod.). Poté se věnují tomu, jak vypadaly Říčany ve středověku, sledují vizualizaci hradu, pracují ve skupinách s katalogem archeologických nálezů Muzea Říčany, s replikami předmětů i sbírkovými předměty. Část žáků staví společně model říčanského hradu. Na závěr skupiny prezentují své výstupy a reflektují kvalitu života ve středověku v porovnání se současností.

Související lekce:

  1. Středověké městečko  – pdf ke stažení zde
  2. Středověká společnost 
  3. Středověký hrad

Lekce jsou součástí komplexního programu pro 6.–7. třídu Středověk v Říčanech.

Program zahrnuje 6 lekcí v délce 16 vyučovacích hodin. Podrobný popis všech lekcí a pomůcky k dalším lekcím najdete u programu.

Lekci si můžete stáhnout, podle potřeby upravit a s žáky realizovat sami, nebo si můžete objednat výukový program s lektorkou muzea.

Další tipy

Umění a příroda

Žáci pracují s animací, která představí přístupy 3 umělců z oblasti landartu, poté si vyzkoušejí práci s přírodninami a tvorbu ve venkovním prostředí. Porovnávají rozdílné prostředí pro tvorbu a seberealizaci.

Ukázat lekci »

Pěstování krystalů

Jak vznikají horniny a minerály? Žáci realizují pokus, ve kterém pozorují krystalizaci. Pracují ve skupinách ve třídě formou badatelsky orientovaného vyučování, kladou výzkumné otázky, tvoří hypotézy a vyhodnocují výsledky.

Ukázat lekci »

Polní cestou

Žáci se seznamují se s informačními zdroji a mapovými aplikacemi. Porovnávají hospodaření v místě v minulosti a současnosti. Volí si zaměření svého výzkumu a reportáže podle svých zájmů.

Ukázat lekci »

Vznik a formování krajiny

Lekce probíhá v Geoparku Říčany. Žáci ve skupinách zkoumají vybrané minerály a horniny, vyhledávají a zpracovávají informace, připravují podklady pro prezentaci. Pracují v geologické laboratoři, brousí a leští vzorky hornin, pozorují řezy polarizačním mikroskopem.

Ukázat lekci »

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.