prostor pro moderní vzdělávání

hrad_hnědá

• historie • motýli • celý rok

Vypravte se na vycházku od říčanského nádraží, přes Fialku dojdete podél trati k mostu v ulici 5. května a můžete pokračovat dál směrem k  lesu, do krajinného parku nad Marvánkem nebo se vrátit zpátky do města. Projdete po stopách sochy Antonína Švehly říčanskou historií první republiky, protektorátu i komunistického převratu. U trati se zastavíte u dramatických událostí v době Pražského povstání.

→ Trasa (délka trasy 1,4 km) →

V přílohách najdete informace z Říčanského uličníku s tipy na ven. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v  mobilu přímo na místě.

Kolem trati

Nádraží

Uličník Nádraží v PDF zde

Budova říčanského nádraží vás přenese do doby Rakousko-Uherska, kdy byla železnice výstřelkem modernity a po kolejích supěly první parní lokomotivy. Nádražní budova byla tehdy místem setkávání, stejně jako později za 2. světové války, kdy v čekárně cestující s napětím čekali, zda se američtí piloti strefí do kotlů lokomotiv vlaků plných zbraní nebo zásob pro nacistické okupanty.

Od nádraží se vydejte Cestou svobody a představujte si radost, která nastala na konci války, kdy Říčanští vítali ruské vojáky jako osvoboditele. Ti na louce mezi nádražím a Fialkou měli svůj tábor s vojenskými auty i koňmi.

Po pravé ruce tehdy stál Bartošův automatický parní mlýn, který za války semlel mnoho vagónů obilí dovážených po trati. Aplikace Vývoj krajiny na Říčansku vám umožní prozkoumat proměny tohoto místa na starých mapách. S mapami pracujeme v programu Proměny krajiny, kde žáci 2. stupně zjišťují historii místa, přírodní podmínky (včetně nebezpečí povodní) a posuzují návrhy na změny ve veřejném prostoru. Mohou pátrat také po korytě dnes zatrubněného potoka, který vodu k mlýnu přiváděl.

Park Antonína Švehly

Uličník Park Antonína Švehly v PDF zde

Socha Antonína Švehly připomíná státníka, který už v rakousko-uherském sněmu hájil zájmy sedláků a malorolníků z  říčanského okresu proti cukrovarnickým monopolům. V době první republiky se stal opakovaně předsedou vlády. Jeho socha stála původně na říčanském náměstí, ale za protektorátu byla jako nevyhovující symbol odstraněna. Po válce se socha nakrátko vrátila, ale ani komunistům Švehla jako připomínka prvorepublikové demokracie nevyhovoval. Sochu pak za dramatických okolností schovali místní mladíci v sousední vesnici a zůstala zde ukrytá celých 41 let.

Osud sochy sledují žáci v programu Sochy a prostorová tvorba, který využívá animaci Antonín Švehla v Říčanech.

Fialka

Uličník Fialka v PDF zde

Romanticky znějící název místa Fialka pochází od zahradnictví rodiny Fialovy, která hospodařila na pozemcích kolem potoka. Dříve tu byl rybník Bezděkov, potok se rozvodňoval ještě v první polovině 20. století a děti se tu pak mohly třeba plavit v neckách.

Dnes je potok ukrytý pod zemí, ale svah mezi dnešním centrem Na Fialce a základní školou Magic Hill napovídá, že tu voda kdysi působila. Potok připomínají i rozložité vrby vedle dětského hřiště.

Děti sem chodily lovit čolky nebo potápníky, hrát si na rozkvetlou louku a v zimě sáňkovat nebo lyžovat. Vzpomínky pamětníků na tato místa si můžete přečíst v modré vrstvě pocitové mapy.

Pracují s nimi žáci 1. stupně v programu Cestou ze školy, lekce 1.

Most v ulici 5. května a okolí trati

Uličník Most v ulici 5. května a okolí trati v PDF zde

Od dětského hřiště na Fialce se i vy můžete nepozorovaně jako někdejší uličníci proplížit mezi řadovými domy až k trati. Dostat se na území nepřátelské party totiž není jen tak! Vzpomínky pamětníků na klukovské party, bitvy a honičky uličníků a uličnic si můžete přečíst v modré vrstvě pocitové mapy.

U pomníku před mostem v ulici 5.května si přečtete vzpomínky na události z konce války. Můžete se přímo z mostu zadívat dalekohledem na blížící se vlaky a doufat, že dnes nevezou protiletadlové dělo ani jiné zbraně nepřátelským vojskům.

Na náspu neboli pešunku nad tratí se můžete nostalgicky ponořit do časů, kdy tu po sobě kluci stříleli z praku, zatímco hlídali pasoucí se kozy, nebo sušili seno pro králíky. Tehdy před 70 lety jim kolem hlav poletovaly tisíce modrásků a baboček. Dnes můžeme být rádi, když potkáme aspoň jednoho. Proč? Tomu se snaží přijít na kloub žáci 1. stupně v programu Cestou ze školy.

Dál se můžete vydat ven z městečka k  lesu, nebo mezi pole do krajinného parku nad Marvánkem. Také se můžete vrátit směrem do města, cestou na náměstí se zastavit v Muzeu Říčany na výstavě, na muzejní zahradě nebo na Dvorku za králíky.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.