prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceKam na výletKolem Marvánku do sadů
hrad_hnědá

• voda • les • historie •   celý rok

Vydejte se z Lázeňské louky kolem Marvánku mezi sady, aleje a remízky pro polní a luční kvítí, na ovoce nebo jen tak na procházku.

→ Trasa (délka trasy 4,5 km) →

V přílohách najdete informace z Říčanského uličníku s tipy na ven. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Marvánek

Lázeňská louka

Uličník Lázeňská louka v PDF zde

Na místě dnešní Lázeňské louky býval až do 19. století rybník. Pamětníci narození ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století vzpomínají na pěšiny přes vlhkou louku, na potůčky i na studánky. Postupně přibývaly spojovací cesty, vznikla zde upravená hřiště i výběh pro koně. V roce 2012 došlo po regeneraci prostoru k  výrazné proměně místa, mokřadem dnes můžete procházet skrz vrbový altán.

Aplikace Vývoj krajiny na Říčansku vám umožní prozkoumat proměny tohoto místa na starých mapách. S mapami pracujeme v programu Proměny krajiny, žáci 2. stupně zjišťují historii místa, přírodní podmínky (včetně nebezpečí povodní) a posuzují návrhy na změny ve veřejném prostoru.

Říčanský potok 

Uličník Říčanský potok v PDF zde

Okolí Říčanského potoka dnes patří sportu — je tu fotbalové hřiště, sportovní a zimní hala. Ale jak vypadalo dřív? V potoce se brouzdaly děti a lovily raky i různé rybky. Na vodu i na okolní louky vyháněly husy. Dnes jsou v okolí Říčanského potoka nově vyhloubené tůně pro zadržování dešťové vody, vlastně takový malý povodňový park.

V programu Cestou ze školy s dětmi zkoumáme, zda se v nových tůních už objevují vodní živočichové – larvy vážek, znakoplavky, pulci nebo čolci.

Ještě v dětství dnešních padesátníků byl Říčanský potok plný raků, vzpomínky na jejich chytání nebo pasení hus v  okolí si můžete přečíst v modré vrstvě pocitové mapy.

Se vzpomínkami pamětníků pracují žáci 1. stupně v programu Cestou ze školy, lekce 1.

Žáci v programu Proměny krajiny posuzují návrhy na změny v okolí potoka, jako je nová lávka nebo workoutové hřiště, nebo vymýšlejí vlastní návrhy.

Marvánek

Uličník Marvánek v PDF zde

Dnešní Marvánek byl vybudován jako přírodní koupaliště v roce 1937, protože také Říčanští chtěli mít blízko rekreační místo podobné oblíbenému Jurečku. Ve třicátých a čtyřicátých letech zažil největší slávu, a i když se v něm lidé koupali ještě v následujících desetiletích, areál chátral a kvalita vody se zhoršovala. V roce 2015 byl rybník odbahněn, místo ožívá, ale kvalita vody se zlepšuje jen pomalu. Sinice, zelené řasy i perloočky mohou žáci pozorovat mikroskopem.

Žáci v programu Proměny krajiny posuzují návrhy na umístění různých prvků, jako jsou lavičky se sochami slavných osobností nebo dřevěná sauna.

V  programu Přírodní katastrofy (blok Voda v krajině) zkoumají žáci litorální pásmo Marvánku a opatření na zadržování vody v okolí.

Krajina nad Marvánkem

Uličník Krajina nad Marvánkem v PDF zde

Okolní krajinu lidé po stovky let využívali pro pěstování, pastvu a sušení sena. Sady se střídaly s loukami a úzkými pruhy polí. Louky lidé záměrně odvodňovali a hnojili, ale přesto se tu až do sedmdesátých let 20. století vyskytovaly vzácné druhy rostlin, jako jsou orchideje. Pestré louky byly domovem mnoha druhů motýlů a dalšího hmyzu. Do této mozaiky kulturní krajiny zasáhla doba kolektivizace, kdy byly meze rozorány a pole scelena do velkých lánů. V posledních letech se vedení města Říčany snaží vrátit do krajiny v okolí Říčan pestrost výsadbami alejí a zakládáním remízů.

Žáci v  programu Proměny krajiny diskutují o budoucnosti vysazených remízů, ploch keřů a květnatých trávníků a o možnostech jejich údržby. Navrhovali také trasy pro nové cyklostezky a obhajovali své názory před spolužáky. Asfaltovat, nebo nechat štěrk? – to je to, oč tu běží.

Rozpakov a Srnčí

Uličník Rozpakov a Srnčí v PDF zde

Obě nádrže vznikly pro zadržení vody a využívají je dnes také rybáři. K vyšší kvalitě vody v Marvánku, který leží na potoce pod nimi, ale nepřispěly. Brzy je zaneslo bahno, tedy vlastně ornice z okolních polí. Změnu přineslo vybagrování Rozpakova v roce 2019 a využití bahna k úpravě okolí nádrže a vytvoření nového ostrůvku. Dnes jsou tato místa také díky blízkosti cyklostezky a nového altánu častou zastávkou na cestě pro pěší i cyklisty. Cyklostezka vede dál od nádrží do nově vysazeného sadu Srnčí s ovocnými stromy a altánem.

Při  programu Proměny krajiny žáci mapují místa, kam rádi chodí, a porovnávají je s oblíbenými místy dnešních osmdesátníků. Na shody a rozdíly se můžete podívat do zelené a modré vrstvy pocitové mapy.

Od Srnčího rybníka můžete pokračovat po cestě směrem na Říčanskou hájovnu, po cyklostezce do Světic nebo se alejemi a loukami vrátit zpět ke sportovní hale.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.