prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůWorkshop Sdílíme zdroje pro výuku

Sdílíme zdroje pro výuku (nejen o místě)

Délka: 2 vyučovací hodiny

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

Objednejte si workshop do školy:

Cena: 1 500,- Kč + doprava, 10 až 25 účastníků

Kontakt: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Tento workshop nabízíme výhradně pro školní sborovny. Cílem je podpořit sdílení v rámci školy.

Říkají o Regionální učebnici Říčansko:

 „Usnadní to přípravu na výuku, když si stáhnu připravenou prezentaci.“

„Hvězdná je mapa regionu s archeologickými nálezy a objevy. My jásáme a strašně nám to šetří čas! Jen jsem kolegům poslal odkaz.“

„Děti pouze nesedí a nevyplňují nudné pracovní listy, ale musí přemýšlet a aktivně se podílet.“

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

V elektronické regionální učebnici najdete výukové pomůcky (animace, prezentace, pracovní listy, mapy aj.) nebo celé lekce, které můžete využít ve výuce ve třídě i venku.  

Vše je ZDARMA KE STAŽENÍ

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy? Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují: