prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůCyklus výtvarných lekcí

Cyklus výtvarných lekcí

Akreditace DVPP pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, pedagogové volného času

Délka: 5 x 2 vyučovací hodiny

Výuka probíhá formou 5 workshopů v délce 2 vyučovací hodiny, celkem 10 vyučovacích hodin. Účastníci se seznámí s výtvarnými technikami, prací s výtvarným materiálem a vhodnými nástroji. Na každém workshopu si techniky vyzkouší a prohloubí své dovednosti v oblasti práce s barvami, výtvarným materiálem a technickými postupy.

Cyklus je rozdělený na 5 témat:

1. lekce – Akvarel
– seznámení s různými druhy papíru vhodnými pro práci s akvarely
– napínání papíru
– seznámení s různými druhy akvarelových barev
– tvorba akvarelových obrazů, volná tvorba

2. lekce – Škrobový papír
– seznámení s technikami zušlechťování papíru
– postup přípravy škrobové barvy
– druhy vzorů a techniky tvorby škrobového papíru
– volná tvorba vlastního škrobového papíru

3. lekce – Knižní vazba
– seznámení s různými typy knižní vazby
– skládání složek, tvorba jednoduchého sešitku
– tvorba přebalů na sešitky s využitím škrobového papíru z minulé lekce

4. lekce – Grafické techniky
– seznámení s různými druhy grafických technik
– tvorba jednoduché matrice z kartonu pro tisk z výšky
– tvorba tisků

5. lekce – Grafické techniky
– seznámení s různými druhy grafických technik
– tvorba matrice pro tisk z hloubky
– tvorba tisků

Lektorka: Carolina Sidon

Objednejte si workshop do MŠ nebo ZŠ.

Workshop lze hradit ze šablon OP JAK.

Cena: 1500,- Kč/účastník při min. počtu 10 účastníků + cestovné

Kontakt: adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Pro jednotlivce:

Aktuální informace a možnost objednání na našem e-shopu.

Říkají o kurzu:

 „Mně se líbilo, že jsem si mohla zkusit různé techniky, které byly zajímavé a zároveň jednoduché a přenositelné do školního prostředí. Je to skvělá inspirace do výuky.” 

„Odpočinula jsem si u tvoření a zároveň získala nápady do výuky.” 

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

Společně ze školy do přírody

Publikace vznikla jako výsledek úzké spolupráce pracovníků Muzea Říčany, Společnosti pro kvalitu školy a pedagogů zapojených do projektu Oborový Mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání.

Publikace je ZDARMA KE STAŽENÍ.

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují: