prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro školyWorkshopy a podpora učitelůWorkshop Jak učit badatelsky o přírodě

Jak učit badatelsky o přírodě

Akreditace DVPP pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ, MŠ, speciálních škol a vychovatele

Délka: 8 vyučovacích hodin (lze rozdělit na 4 a 4)

Workshop představuje využití metody badatelsky orientovaného vyučování. Metoda je postavena na aktivním získávání informací dětmi, zahrnuje fáze kladení otázek, formulace hypotézy, pozorování, pokus a vyhodnocení. Součástí programu je i praktická ukázka badatelsky orientované výuky v přírodě a vlastní návrh účastníků. Představíme zdroje hotových lekcí, materiály a pomůcky do výuky, vybrané pomůcky bude možné si přímo na workshopu koupit.

Objednejte si workshop do školy:

Cena: 10 000 Kč + doprava, 10 až 20 účastníků

Kontakt: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Pro jednotlivce:

Workshop můžete absolvovat také během jarní nebo letní školy.

Říkají o kurzu:

 „Čeští učitelé potřebují neustále ujišťovat. Panuje tu velká vnitřní nejistota o kvalitě naší práce. Můžete se opřít o mentorky z muzea, které vám řeknou, co při badatelské výuce děláte opravdu dobře.” Václav Šneberger (mentor, Společnost pro kvalitu školy) 

“Myslím si, že teď učit venku opravdu umím. Díky Editě jsem dosáhla v BOV velkého pokroku, jde mi to snadno a dělá mi to velkou radost. Umím učit i venku a umím to předat dál.” D. B. (učitelka z Říčan)

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

Společně ze školy do přírody

Publikace vznikla jako výsledek úzké spolupráce pracovníků Muzea Říčany, Společnosti pro kvalitu školy a pedagogů zapojených do projektu Oborový Mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání.

Publikace je ZDARMA KE STAŽENÍ.

Chcete, aby učitelé spolupracovali, sdíleli přípravy a pomůcky? Představíme možnosti a přínosy vzájemného sdílení. Povedeme řízenou diskusi směřující ke konkrétním výstupům. Ukážeme zdroje výukových materiálů z webu Regionální učebnice Říčansko.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci finančně podporují: