prostor pro moderní vzdělávání

Připravené workshopy pro jednotlivce:

JARNÍ ŠKOLA UČÍME O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ

Společně budeme objevovat, jak učit venku v reálném prostředí. Ukážeme si vhodné pomůcky a metody výuky, aktivity si vyzkoušíte na vlastní kůži. Představíme badatelsky orientovanou výuku (BOV) – aktivizační metodu výuky, která rozvíjí schopnost žáků samostatně klást otázky, stanovovat domněnky, plánovat postup a vyhodnocovat své výstupy. Součástí programu bude také sdílení zkušeností. 

Letní škola je určena pro studenty VŠ (budoucí pedagogy), učitele ZŠ,  účastnit se mohou lektoři neformálních organizací z oblasti environmentální výchovy.

  • Cena: 1800 Kč (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo 1000 Kč za jeden den
  • Lze hradit ze šablon OP JAK.

LETNÍ ŠKOLA UČÍME ZÁŽITKEM O PŘÍRODĚ A HISTORII 

Budeme objevovat, jak učit venku v reálném prostředí. Vyzkoušíme si metody výuky a pomůcky vhodné do terénu i do třídy. Představíme místně zakotvené učení, které žáky aktivizuje a motivuje k zájmu o místo, kde žijí. Představíme lekce a výukové materiály z elektronické Regionální učebnice Říčansko, které si mohou pedagogové zdarma stahovat a upravovat dle svých potřeb.  Součástí programu bude prostor pro sdílení zkušeností.

Letní škola je určena pro pedagogy ZŠ, účastnit se mohou vychovatelky školních družin, studenti VŠ a lektoři neformálních organizací z oblasti environmentální výchovy.

  • Cena: 2800 Kč (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo 1000 Kč za jeden den
  • Lze hradit ze šablon OP JAK.

LETNÍ ŠKOLA INSPIRACÍ PRO POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

První den vám představíme novou metodu tvořivé hry, která vás provede didaktikou řemeslných a polytechnických činností v mateřské škole. Společně budeme pracovat s nástroji a přírodními materiály. V druhém dni se můžete těšit na inspiraci z tvořivých zahrad. Dagmar Krčilová z MŠ Řestoky přijede povídat o programu začít spolu a jeho propojení s Tvořivou hrou. Ve středu bude program probíhat ve Tvořišti Muzea Říčany. Budeme propojovat EVVO a tvořivou hru, hledat možnosti pro vylepšení dílenských koutků a sdílet nápady a inspiraci.

Pokud s tvořivou hrou začínáte, je vhodné absolvovat všechny 3 dny. Pokud jste již prošli úvodním workshopem a prací s nástroji, ale chcete se dále inspirovat, bude pro vás ideální se zúčastnit v úterý a středu.

Letní škola je určena pro učitele MŠ, vychovatele ŠD, lektory organizací neformálního vzdělávání.

  • Cena: 2 800 Kč (včetně stravy – obědy a drobné občerstvení během dne) nebo za jeden den – 1200 Kč (pondělí, úterý) a 800 Kč (středa)

  • Nocleh: Na Říčanské hájovně ve vlastním spacáku.

Přehled workshopů na objednávku do školy, termín domluvíme dle vašeho zájmu.

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

V elektronické regionální učebnici najdete výukové pomůcky (animace, prezentace, pracovní listy, mapy aj.) nebo celé lekce, které můžete využít ve výuce ve třídě i venku.  

Vše je ZDARMA KE STAŽENÍ

Navazuje na workshop Jak aktivizovat žáky (lze i samostatně).

Umí žáci vyhledávat a hodnotit informace, používat digitální materiály, komunikovat, spolupracovat v týmech, prezentovat a hodnotit své výstupy? Vyzkoušíme si aktivity a pomůcky z Regionální učebnice Říčansko, které podpoří žáky v rozvoji kompetencí a dovedností.

Výukový program – projektové dny

Objednejte si zážitkový program – projektový den s lektorem, propojený s regionální učebnicí a využijte pak ve své výuce související materiály pro opakování a rozvíjení tématu.

Program je možné hradit ze Šablon III. – Projektový den.

Realizaci workshopů pro pedagogy finančně podporují: