prostor pro moderní vzdělávání

Sekeromlat

Kdo do tebe kamenem…

Náš sekeromlat je opracován velmi zručně a pečlivě, nebude starší než deset tisíc let. Jeho tupá strana je uštípnutá, zřejmě se část kamene odlomila po nárazu na tvrdou horninu. Pochází z neolitu – mladší doby kamenné.

V té době už člověk přestává být jen lovcem a sběračem. Učí se zemědělství, výrobě keramiky, využívání hospodářských zvířat a usedlému životu. S tím také souvisí, že začíná hromadit majetek: kromě obydlí a vybavení domácnosti to je především sklizeň plodin a stádo dobytka. A tento majetek musel bránit před nezvanými hosty. A to nastartovalo vývoj zbraní.

  • Ze kterého období pochází náš sekeromlat?
  • K jaké proměně života dochází v neolitu?
 

UKÁZKY: Podívej se na celý proces výroby pravěké sekery, kterou zručný tvůrce poté pokácí strom, a jak se vyrábí nástroje štípáním pazourku. 

Prohlédni si tento nástroj a naše další sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Na počátku byl nápad!

Na počátku používal člověk jako nástroj to, co našel, klacky nebo kameny. Po milionech let vývoje nejprimitivnějších lidí konečně člověka napadalo, že kámen může upravit pro různé účely! A tak začaly vznikat první opravdové nástroje. Nejčastěji se jednalo o různé klíny, sekery, hroty a nože. Ostré kamenné nožíky a šipky se vyráběly štípání minerálu zvaného pazourek, se kterým se v době kamenné obchodovalo po celém světě. Na některé nástroje se místo pazourku používaly tvrdé horniny. V našem regionu to byl hlavně amfibolit. Později člověka napadlo kámen nasadit do dřevěné hole, ještě později pak vyvrtat do kamene otvor a do něj vložit dřevěnou násadu – topůrko. To umožnilo využívat švih a dodat tak úderu ještě větší sílu.

  • Jak se jmenuje kámen, ze kterého se vyráběly v pravěku ostré hroty a nože?
  • K čemu sloužil v nástroji vyvrtaný kulatý otvor? 
 

„Rup!“ kamenem do hlavy. Ale i do dřeva

Nástroje nejdříve sloužily jak k práci, tak k lovu a boji. Teprve mnohem později začaly vznikat zbraně, které byly určené jen k boji mezi lidmi. Sekeromlat, tedy předchůdce sekery, sloužil zřejmě hlavně k práci. Stejně tak jím ale bylo možné bránit svou tlupu před dravými predátory i nepřátelskou skupinou, která chtěla majiteli ukrást zásoby. Často se ale zřejmě bojovalo třeba i o ženy! Sekeromlat vznikl pečlivým broušením oblázku příhodného tvaru a následným vyvrtáním otvoru, do kterého se zasadilo topůrko. Díra se vrtala desítky hodin pomocí duté dřevěné hůlky podsypávané pískem. Že to funguje, ověřily experimenty archeologů.

Sekeromlat pochází z doby kamenné, tedy z období, kdy ještě neexistoval žádný kov. Všechny nástroje byly z kamene, hlíny, dřeva, kostí nebo paroží. Doba kamenná trvala neuvěřitelné 3 miliony let.

  • Jak vyvrtal pravěký člověk do kamene otvor pro topůrko?
  • Jak dlouho trvala doba kamenná?