prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• historie • středověk • pravěk •  kultura • občanská výchova •  2. stupeň ZŠ

Představujeme několik zbraní z různých období ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním předmětu, ale také to, v jakém historickém období se zbraň používala a jak zapadala do běžného života.

Najdete tu odkazy k ukázkám výroby a používání zbraní na YouTube. Pokud máte zájem o více informací, je u nástroje odkaz na online katalog kulturního dědictví eSbírky.cz.

Evokační otázky vedou žáky k dalšímu bádání.

Po prozkoumání jednotlivých hesel využijte připravený kvíz, který připomene zajímavosti a ověří porozumění textu.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.