prostor pro moderní vzdělávání

Lovecká brokovnice

Spolehlivost a přesnost 

Zbraní používanou při lovu zvěře byla i tato dvouhlavňová brokovnice. Má dva kohoutky – každý pro jednu z hlavní. Vyrobil ji puškařský mistr J. Preiss v šedesátých letech 19. století v Mladé Boleslavi. Perkusní pušky tohoto typu se vyznačují velkou přesností a spolehlivostí. Také tato puška s velmi precizně provedenými uměleckými prvky a s bohatě zdobenými kovoryty zřejmě sloužila ve šlechtické rodině.

  • Která zvířata mohli šlechticové a bohatí lidé v Evropě lovit v polovině 19. století?


UKÁZKA: Podívej se na nabíjení a střelbu z historické perkusní brokovnice.

Prohlédni si tuto zbraň a naše další sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz.

Zábava pro smetánku

Lov odpradávna patřil k zábavě, které se věnovali urození a bohatí lidé. Ať už šlo o členy královského rodu, mladé šlechtice nebo majetné obchodníky, umění jízdy na koni a lovu patřilo mezi základy tehdejšího slušného vychování.

Ještě ve středověku se lovecký výcvik chápal jako příprava k boji, později se však tento bojový význam čím dál tím více vytrácel a lov se stával čistě volnočasovou aktivitou.

  • K čemu byl bohatým a urozeným lidem dobrý lovecký výcvik?

 

Střelba jako sport

Z brokovnice se střílí takzvanými broky, což jsou malé kovové kuličky, které se při výstřelu rozprsknou do šířky. Na rozdíl od kulek tak brokovnice působí mnohočetná drobnější poranění a hodí se například pro střelbu na pohyblivé cíle.

Dodnes se z brokovnice střílí nejen na lovech, ale i při sportu. Existuje třeba olympijský sport, při němž se střílí na holuby! Nejedná se ovšem o živé opeřence, ale o hliněné talíře, které ve vysoké rychlosti vystřeluje speciální stroj.

  • Které další sporty spojené se střelbou znáš?