prostor pro moderní vzdělávání

Gotický tesák

Na srnu i na loupežníka 

Z naší sbírky středověkých tesáků vybíráme jeden, který se sice nezachoval v úplně nejlepším stavu, přesto nám ale o tomto typu zbraní hodně napoví. Tesák je železná zbraň, která se používala především k lovu, konkrétně ke konečnému usmrcení zvěře. Tu uštvali psi nebo ji poranily šíp, oštěp či kulka. Tuto typickou mysliveckou zbraň ovšem užívali i měšťané nebo loupežníci, kteří si nemohli dovolit vlastnit meč. Tesáky se objevují až do období první světové války jako tzv. poboční zbraň.

Čepel tesáku není ničím jiným než delším nožem, rukojeť bývá mosazná nebo parohová a pochva nejčastěji dřevěná a potažená černou kůží.

  • K čemu tesák sloužil a kdo ho používal?

 

UKÁZKA: Podívej se, jak se žilo ve středověkém hradu. No, žádný med to tedy nebyl! 

Prohlédni si tuto zbraň a naše další sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Ne zrovna veselé časy

V období gotiky, tedy v době rytířů, hradů, opevněných měst a kostelů, boje probíhaly jak mezi domácí šlechtou, tak mezi středověkými státy. K válkám se uchyluje i církev, křížové výpravy násilím šíří křesťanství mezi jinověrci a pohany. Několik takových tažení se nevyhnulo ani Čechám v období husitských válek! Období míru byla krátká a vzácná. Válka pronikala do života skoro každého člověka. Přinášela s sebou utrpení, hlad, bídu a nemoci.

  • Co bylo účelem křížových výprav?

 

Věk špíny

Ve středověku nezabíjely jen samotné zbraně. Bodné nebo sečné rány by se zahojily, kdyby se do rány nedostala infekce. Středověk byl obdobím špíny. Neexistovala kanalizace a lidé vylévali splašky z oken rovnou na ulici. Lidé neznali příčinu infekce, nevěděli nic o bakteriích, neměli k dispozici antibiotika. Mnoho poranění tak končilo záněty, gangrénou (zčernáním a uhnitím končetin) a celkovou otravou krve. Někdy se nebožáka podařilo zachránit včasnou amputací končetiny.

K obléhání hradů se používaly katapulty a praky, které vrhaly na obránce hnijící mrtvoly nebo rovnou exkrementy ve snaze vyvolat mezi zasaženými epidemii.

Způsoby, jak působit neštěstí, utrpení a bolest, byly velmi propracované. Jako by středověkým lidem nestačily útrapy spojené s takzvanou černou smrtí…

  • Znáš nemoc, která ve středověku vyhubila celá města?