prostor pro moderní vzdělávání

Bronzová sekerka

Bronzová sekerka ze Strašína

Bronzovou sekerku do sbírek Muzea Říčany věnoval poctivý detektorář Jiří Šoch. Našel ji nad údolím potoka Rokytka ve Strašíně u Říčan v roce 2012.

Konání pana Šocha je příkladem poctivosti, se kterou dnes soukromí hledači pokladů přistupují ke svým nálezům. Darovat nálezy muzeu je nejen zákonnou povinností, ale patří to také k dobrému a zodpovědnému chování, které pomáhá shromáždit poznatky o naší historii.

UKÁZKA: Podívej se, jak vypadal typický únětický hrob

Prohlédni si tento nástroj a naše další sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz. → Zpět na přehled zbraní   

Z luxusu do práce i do války

Bronz je prvním kovem, který lidstvo dokázalo ukout. Jedná se o slitinu mědi a cínu a jeho objev předchází objevu železa. První bronzové nástroje se začaly vyrábět už v pozdní době kamenné, ale častěji se tehdy vyráběly spíše šperky, ozdobné předměty a doplňky oblečení – stále se jednalo o vzácný materiál a luxusní zboží. Teprve později, právě v době bronzové, se tento kov stává hlavním materiálem pro výrobu předmětů denní potřeby a zbraní.

  • Co je to bronz?

 

Lidé z „dlouhých domů“

Příkladem předmětu, který sloužil jako pracovní nástroj i jako zbraň, je tato sekerka. Vyrobili ji zruční kováři pravěké civilizace, kterou nazýváme únětickou kulturou. Název získala podle velkého archeologického naleziště v Úněticích kousek od Prahy. Únětičtí lidé zakládali vesnice na otevřených prostranstvích podél vodních toků, později se začali usídlovat i na kopcích. Stavěli nadzemní dřevěné domy na kůlech, které mohly být až 24 metrů dlouhé! V takovém domě žilo pohromadě několik generací naráz. Zajímavé je, že nebudovali žádná opevnění. Znamená to snad, že se v jejich době nebojovalo? Kdo ví… Můžeme je však prohlásit za vcelku mírumilovné lidi, kteří si hleděli hlavně svých plodin, dobytka a štol k dobývání hlíny a kovů.

  • Najdi na mapě, kde sídlila únětická kultura.

 

Bohatýři ve stromových rakvích

S lidmi únětické kultury se pojí hned několik zajímavostí. Věděli jste třeba, že své mrtvé někdy ukládali do dřevěných sarkofágů, které vyráběli z kmenů starých stromů? Říká se jim stromové rakve neboli baumsargy. Běžně ale pohřbívali do obyčejnějších, někdy kameny obložených hrobů, kam své mrtvé vkládali ve skrčené poloze. Do rakví k mrtvému vkládali také šperky a další předměty, mimo jiné také zbraně.

  • Co jsou baumsargy?