prostor pro moderní vzdělávání

Bronzová dýka

Poctiví hledači pokladů

Tuto dýku věnoval Muzeu Říčany poctivý hledač pokladů Jiří Šoch. Takzvaní detektoráři, které vídáme na polích a v lesích s detektory kovů, dnes už většinou vědí, že své nálezy mají darovat muzeím, ve kterých odborníci o nalezené poklady dobře pečují.

U dýky se nezachovala rukojeť. Byla zřejmě dřevěná a časem zetlela.

  • Dovedeš nakreslit, jak mohla vypadat dýka i s rukojetí v době, kdy ji lidé používali?

 

UKÁZKA: Podívej se na impozantní mohylu z doby bronzové v Anglii, aby sis udělal/a představu, o jak obrovské stavby se jednalo. 

Prohlédni si tuto zbraň a naše další sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Pravěké pyramidy?

Mohylová kultura dostala název podle specifického typu hrobů. Mohyla je hrob, nad kterým je navršen rov (kopeček) z kamení a hlíny. Nad hroby prostých lidí se navršil jen malý rov, nad hroby velmožů a knížat obrovské hory kamení a zeminy, které měly v průměru i desítky, výjimečně stovky metrů a mohly být ojediněle i 40 metrů vysoké. To už je impozantní krtinec, že? Můžeme s trochou nadsázky říct, že mohyly jsou takové naše hliněné pyramidy!

  • Co je to mohyla?

 

Jediným účelem je zabíjet

Lidé mohylové kultury se věnovali válečnictví a s velkým úsilí se zaměřili na rozvoj zbraní. Ty se v této době už úplně oddělují od pracovních nástrojů a vznikají tak předměty, jejichž jediným účelem je zabíjet jiné lidi. Kromě seker, nožů a kopí se objevují už i meče. Mocné válečnické rody drancují osady, kradou dobytek a hromadí bronzové poklady. Poprvé mezi lidmi vzniká velká majetková nerovnost, když velmožové s pomocí ozbrojených družin násilím získávají rozsáhlá bohatství a majetky. Jak to víme? Díky bohatým pokladům, kterými byly vybaveny mohyly velmožů – nacházíme v nich zbraně a šperky.

  • Jaké zbraně využívali válečníci mohylové kultury?