prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályPřekvapte Říčany – příklady realizací
zkumavka_fialová_27x62px

• 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • historie • příroda • krajina • občanská výchova

Materiál představuje formou fotografií vybrané projekty, které změnily veřejný prostor v Říčanech a v širším okolí díky úsilí jednotlivců, neziskových organizací nebo participativnímu rozpočtování města – Překvapte Říčany.

Příklady změn můžete s žáky využít při debatách o aktivním občanství, jak se mohou i oni podílet na zlepšování prostředí města. Navrhovatelem v Překvapte Říčany může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Žáci 9. tříd tedy mohou vytvářet a podávat své vlastní návrhy.

Fotografie využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Proměny krajiny.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.