prostor pro moderní vzdělávání

hrad_hnědá

• voda • les • historie •   celý rok

Začínáte na staré radošovické návsi, projdete k  lesnímu koupališti Jureček a podél Rokytky až k  bývalému lomu.

→ Trasa (délka trasy 3,1 km) →

V přílohách najdete informace z  Říčanského uličníku s tipy na ven. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Rokytka

Radošovická náves

Uličník Radošovická náves v PDF zde

Radošovice, kdysi nepatrná vesnička u Říčan, se od konce 19. století proměňovaly ve vyhledávanou rekreační oblast. Díky dobrému vlakovému spojení s Prahou sem obyvatelé hlavního města nejen jezdili na výlety, ale pořizovali si tady i letní byty a někteří se natrvalo usadili. V prvních desetiletích 20. století byly Radošovice samostatnou obcí s vlastní školou, poštou a desítkami obchodů a dalších provozoven, o které se starali místní obchodníci a řemeslníci.

Centrem starobylé vsi Radošovice bylo místo se starou lípou a rybníčkem. Lípa rostla snad už od 16. století, bývala na ní uchycena zvonička.

Přírodní koupaliště Jureček

Uličník Jureček v PDF zde

Rybník Jureček vznikl na místě přestavlckého údolí, kde stávala vesnice zaniklá při třicetileté válce. Místo, kde stávala obec Přestavlky (německy Przestawlk) můžete najít na mapě z roku 1783. Přestavlky na rozdíl od Říčan a dalších vesnic nebyly už nikdy obnoveny. Ale děti, které si sem „do údolí“ chodily hrát, nacházely prý ještě místa, kde byly sklepy přestavlckého mlýna, naproti lávce přes Rokytku u Starého koupadla. Údolí zůstalo odlesněné, na zarůstajících pasekách rostly pestré květiny a pamětníci vzpomínají na množství motýlů, které tam bylo možné pozorovat.

Vzpomínky na údolí a také na chytání raků a střevlí si můžete přečíst v modré vrstvě pocitové mapy. Dozvíte se tam také, jaké metody používal pan Jureček pro výuku plavání. Možná vás překvapí, že sucho trápilo povodí Rokytky i před 70 lety a děti v  létě zachraňovaly střevle z  vysychajících kaluží.

Jak se vzpomínkami pamětníků pracují žáci 1. stupně:

Program Cestou ze školy, lekce 1

Jak pracují s mapami žáci 2. stupně:

Program Proměny krajiny 

Podívejte se v mapě na dvě oblíbená prvorepubliková koupaliště Jureček a Marvánek a prozkoumejte, odkud sem přitéká voda. Kde je podle vás lepší kvalita vody pro koupání a proč?

K  Rokytce na raky nebo do divadla

Uličník Rokytka v PDF zde

Raky už v Rokytce ani v jiných potocích v okolí nenajdete, ale když se k  potoku vypravíte vybaveni cedníkem, nádobkou a kelímkovou lupou, můžete potkat malé račí příbuzné – blešivce nebo berušky vodní. Nad splavem Rokytky u Starého koupadla se to v létě hemží chrostíky. To znamená, že zdejší voda není příliš znečištěná, i když pít byste ji určitě neměli.

Kelímkovou lupu a klíč k  určování vodních bezobratlých si můžete koupit v  našem e-shopu → .

Jak s  žáky 1. stupně zkoumáme, kdo žije ve vodě:

Program Lovci a sběrači →, lekce 4 Výprava za potravou

Prvorepublikoví návštěvníci Radošovic tady korzovali v  zimě v  létě, od vilky Sněhurka vedla sáňkovací dráha, a ještě před založením Jurečku se otužilí výletníci mohli smočit v  lesních koupadlech. Odpoledne jste se mohli vypravit do lesního divadla, třeba na operetu Okolo rybníka.

Pozorným očím neuniknou betonové základy nápovědní budky, díky kterým si můžeme představovat, že v  olšině, kde dnes možná jen tančí lesní žínky, za první republiky vystupovali ochotníci. A dámy v  letních šatech si sedaly na lavičky na svahu nad Rokytkou.

Lom na říčanskou žulu

Uličník Lomy u Rokytky v PDF zde

Vycházku zakončíme na jiném romantickém místě – v lomu, odkud pochází žula na podezdívky říčanských vilek. Zjistěte na mapě, kdy byla těžba v  lomu ukončena.

Co si o lomu myslíte:

Má být na tomto místě povoleno rozdělávání ohně? Co by se mělo dělat se skálou postříkanou graffiti? Měla by tu být upravená lezecká stěna s jištěním?

K  lomu jsme připravili rolovou hru pro žáky 2. stupně:

Program Hravá geologie, lekce 3 Vznik a formování krajiny

Od lomu můžete pokračovat dále k Olivovně, nebo se vrátit zpátky k Jurečku.

Pokud není uvedeno jinak, doprovodné snímky pocházejí z archivu Muzea Říčany.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.