prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• historie • středověk • 1. stupeň ZŠ • čeština

Texty a obrázky představují dětem, jak vypadaly Říčany ve středověky, jaké domy tu byly (mlýn, kostel, kovárna, sýpky, obytný dům), jaký měly význam a jak se v nich žilo a pracovalo. Rozdělte texty do skupin a nechte žáky prezentovat si vzájemně, co zjistili.

V  programu propojujeme práci s těmito texty a vystřihovánkou říčanského hradu a středověkých domů. Tak si mohou žáci lépe uvědomit, o čem se v textu dočetli. Prezentují současně model i informace získané z textu.

Využitím tohoto materiálu propojíte poznávání historie regionu s  rozvojem porozumění textu.

Text využíváme v programu pro 3. – 5. třídu Od hradu dále.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.