prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályStavíme přístřešek – role
zkumavka_fialová_27x62px

• 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • řemesla

Jak rozdělit práci ve skupině, aby se všichni aktivně zapojili? V příloze najdete příklad různých rolí při společné stavbě přístřešku. Role můžete upravovat podle typu aktivity, kterou žáci společně řeší, důležité je připravit jejich obsah tak, aby bylo jasné, jaké jsou s nimi spojené činnosti, kdo je za co zodpovědný.

Použití rolí pomáhá skupině určit si, co je důležité řešit, na co by se nemělo zapomenout, zároveň nastavuje základ komunikace v procesu společného projektu. Při menším počtu žáků ve skupině si může někdo vzít na starost více rolí. Žáci si mohou během aktivity role mezi sebou měnit, je to žádoucí a podporuje to jejich vzájemnou komunikaci.

 

Tyto role využíváme v programu pro 2. – 5. třídu Tvoř a poznávej, program je zaměřený na podporu žáků s  SVP.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.