prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• kultura • řemesla • výtvarná výchova • 2. stupeň ZŠ

Texty a fotografie představují čtyři sochaře, kteří působí (působili) v Říčanech – Bohumila Pánka, manžele Olgu a Miroslava Hudečkovi a Lukáše Gavlovského. Víte, kdo z  nich tvořil pomníky na říčanském hřbitově, postavil slaměný domeček Lesní školky Pramínek, kdo má v  Říčanech v  zahradě kopii sousoší Fauna a Vltavy, která je instalovaná v  Praze u stanice metra Vltavská?

Ukažte žákům, že za sochami jsou skrytí skuteční lidé. Jakou sochu by vytvořili oni? Kam by ji umístili?

Prezentaci využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Sochy a prostorová tvorba.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.