prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályRemízky, litorál a tůně – texty
zkumavka_fialová_27x62px

• voda • příroda • krajina • 2. stupeň ZŠ

Texty představují důležité prvky pro zadržování vody v krajině. Texty doplňují fotografie, které připomínají velkou vodu v roce 1927, a vzpomínky pamětníků na zaniklé koupaliště Plivátko a původní podobu Říčanského potoka.

S texty se může pracovat ve třídě, ale také přímo v terénu, kde popisované prvky žáci sami vyhledají a diskutují jejich význam.

Texty využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Přírodní katastrofy.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.