prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályPříběh nedostavěné věznice v Říčanech – animace
zkumavka_fialová_27x62px

• historie • 2. stupeň ZŠ • výtvarná výchova • občanská výchova

Představte žákům příběh věznice, která se začala stavět za komunismu, a její dokončení zastavila sametová revoluce. Co se v  této opuštěné stavbě dělo následujících 30 let? Šedé betonové bloky vyzdobili milovníci neformálního umění graffiti.

Víte, že na území věznice byly archeology nalezené unikátní pece na tavení železa z  doby 1. až 2. století?

Diskutujte s  žáky, jak by takový prostor využili, co si myslí o graffiti a umění ve veřejném prostoru.

Prezentaci využíváme v programu pro 8. – 9. třídu Sochy a prostorová tvorba.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.