prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• příroda • řemesla • kultura • 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • výtvarná výchova

Ornament můžeme rozpoznat v přírodě i v lidské kultuře. Existuje v  prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace?

Krátké animace představují hravou formou téma ornamentů v  přírodě, kultuře a řemeslech. Využít je můžete k evokaci ve výtvarné výchově, ale také v přírodopisu nebo v  pracovních činnostech. Inspirujte se, jak s animacemi pracujeme v  programu Ornamenty:

Pro další práci s tématem ornamentů můžete využít také Fotografie sbírkových předmětů.

Materiály jsou součástí komplexního programu pro 6. – 7. třídu Ornamenty.

Další animace a videa najdete na youtube kanálu Muzea Říčany.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.