prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• příroda • 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ

Atlas rostlin je sestavený z  léčivých bylin a planých jedlých rostlin, které běžně vyskytují v  zahradě nebo přírodě v  okolí Říčan. Obsahuje také rostliny, jejichž listy se živí housenky motýlů. Děti tak pracují jen s omezeným počtem obrázků, podle zaměření výuky můžete vybrat jen některé.

Jak miniatlas připravit:

  • Vytiskněte oboustranně počet kopií podle počtu skupin nebo dětí.
  • Rozstříhejte na jednotlivé obrázky.
  • Obrázky zalaminujte s  dostatečnou rezervou přesahující folie, aby se přes okraj folie nedostala vlhkost k  papíru.
  • Na horní straně nechte větší část folie a zde udělejte otvor.
  • Otvorem v  horní části provlékněte provázek nebo karabinu a navlékněte postupně celou sadu obrázků.
  • Takto můžete z  atlasu kdykoliv odebírat a přidávat obrázky podle potřeby.

Laminování prodlouží životnost miniatlasu. Pokud ale nemáte možnost laminovat, slepte obrázky rostliny rubem k  sobě, nebo je nalepte na čtvrtku. Místo provlékání provázku otvorem můžete využít ke spojení celé sady sešívačku nebo pevný klips.

Katalog využíváme v programu pro 1. – 2. třídu Pod našimi okny.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.