prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiályKritéria hodnocení slovní a výtvarné prezentace
zkumavka_fialová_27x62px

• 1. stupeň ZŠ

Připravili jsme a otestovali jednoduchá kritéria pro přípravu plakátů a jejich slovní prezentaci před třídou. Při nastavení kritérií předem má žák možnost kontrolovat lépe celý proces, zaměřit se na podstatné aspekty (hlídá si čas, nevybarvuje dlouho jen nadpis, ale zaplní celou plochu plakátu). Při první práci s kritérii hodnotila žáky učitelka, aby ukázala, jak objektivně postupovat, při druhé prezentaci už se žáci hodnotili vzájemně. Než se děti naučí s kritérii pracovat, je bezpečnější pracovat se vzájemným hodnocením ve skupinách.

Tento způsob hodnocení posunuje obě strany, i žáka, který je hodnocen, i toho, který hodnotí.

Kritéria slovní prezentace:

Kritéria výtvarné prezentace:

 Tato hodnocení využíváme v programu pro 3. – 5. třídu Od hradu dále.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.