prostor pro moderní vzdělávání

Lovecká trubka

Lovecká trubka

Naše trubka se do muzea dostala v roce 1956, když se rušilo muzeum v Nedvězí. Víc o ní bohužel nevíme. Troubil na ni  kdysi nějaký myslivec v říčanských lesích? To si můžeme jen domýšlet.

UKÁZKA: Poslechněte si, jak se dnes zahajuje hon, při jehož začátku myslivci troubí na lovecké trubky.

Prohlédněte si tento nástroj a další naše sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz.

Už troubějí!

„Už troubějí na horách jeleni,“ zpívá se v jedné myslivecké písni, v níž zní takzvané lesní rohy. To jsou kovové žesťové nástroje podobné lovecké trubce, kterou zde vidíme. Lovecká trubka je ve skutečnosti předchůdce lesního rohu – na rozdíl od něj nemá žádné klapky a celkově je o dost jednodušší.

  • Jaké znáš žesťové nástroje?   
  • Ve kterém hudebním žánru se nejčastěji používají?
 

Nástroj myslivců i válečníků

Myslivci dodnes takové lovecké trubky používají k ohlášení začátku a konce honu. Zvuk trubky se nese krajinou a můžou jej slyšet lovci vzdálení i několik kilometrů. Pomocí troubení se tak spolu mohou myslivci dorozumívat na dálku a dávat si signály. V minulosti se podobné rohy používali třeba v bitvách, kdy se jednotlivými signály ohlašovaly různé fáze útoku, příkazy, troubilo se do boje či na ústup atp. V době, kdy neexistovaly vysílačky a mobily, to byl jeden z mála způsobů, jak se dorozumívat na dálku. Tam, kde nešly použít třeba kouřové signály, se lidé spoléhali na zvuk bubnů či právě trubek, trumpet a rohů.

  • Proč se k signalizaci používají právě trubky?