prostor pro moderní vzdělávání

zkumavka_fialová_27x62px

• historie • kultura • 2. stupeň ZŠ

Představujeme několik hudebních nástrojů ze sbírek Muzea Říčany.  Žáci zjisťují informace o konkrétním hudebním nástroji, ale také jak se vyvíjel vztah k hudbě v různých historických obdobích, kdo nástroje vyráběl a hrál na ně.

Najdete tu odkazy na hudební ukázky na youtube.  Pro zájemce o více informací je u nástroje vždy odkaz na online katalog kulturního dědictví eSbírky.cz.

Evokační otázky vedou žáky k dalšímu bádání.

Po prozkoumání jednotlivých hesel využijte připravený kvíz, který připomene zajímavosti a ověří porozumění textu.

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.