prostor pro moderní vzdělávání

Kramářská píseň o vraždě v Mnichovicích

Mord v Mnichovicích!

Kramářská píseň se jmenuje „Přežalostná píseň o bohaspustlém manžely jenž byl ze světa sprovodil svoji manželku, jsa matkou a bratrem svedený, dne 16. listopadu 1883 v obci Mnichovicích“. To je ale zvláštní jazyk a pravopis, že? Inu, i tak se dříve psalo. Autoři kramářských popěvků obvykle nebyli zrovna velcí literáti ani skladatelé. Píseň vypráví o muži, kterého jeho rodina přemluvila k tomu, aby zavraždil svou manželku. To se vše stalo v Mnichovicích.  My si díky tomu můžeme představit, jak asi vypadaly krimi zprávy před 140 lety.

UKÁZKA:  Dnes už se s kramářskými písněmi setkáme jen výjimečně, třeba v divadle. Podívejte se na jednu takovou současnou kramářskou píseň, kterou doprovází i typické ukazování děje na obrázku.

Prohlédněte si tento sešit a další naše sbírkové předměty na portálu eSbírky.cz

Co jsou kramářské písně?

Kramářské písně v dobách před vznikem rádia a televize, kdy navíc ještě mnoho lidí neumělo číst a psát, vlastně nahrazovaly bulvární zpravodajství. Obchodníci objížděli na se svými pojízdnými krámy vesnice a zpěvem písní lákali místní obyvatele k nákupu zboží. Motivem písní byly často různé vraždy, bitvy, přírodní katastrofy, nové vynálezy, ale i pomluvy, nevěry a novinky ze společenského života v okolních městech a obcích. Každý si chtěl takové novinky poslechnout, kolem kramáře se shromáždila celá obec. To prodejci pomáhalo nabízet a prodávat své zboží.

  • O čem nejčastěji byly kramářské písně? 
  • Kdo je zpíval?
 

Komiksy s hudebním doprovodem

Důležitou součástí kramářských písních byly obrázky, které kramáři při zpěvu ukazovali posluchačům. K ilustrování děje, o kterém zpívali, vlastně používali komiksy, které měly lépe nastínit atmosféru událostí, o kterých píseň vyprávěla.

  • Sledujete rádi k hudbě videoklipy?  Proč je pro nás hudba s obrazovým doprovodem lákavá?